Estate Awards

Nominace projekt: Bořislavka Centrum

Kategorie

Komerční projekt roku: office

Komerční projekt roku: retail

Základní informace

Název projektu: Bořislavka Centrum
Adresa projektu: Evropská 866/71, Praha 6
Web projektu: borislavka-centrum.cz
Developer / InvestorKKCG Real Estate Group a.s.
Architekt: Aulík Fišer architekti, s.r.o.
Architekt interiérů: Aulík Fišer architekti, s.r.o. a studio Olgoj Chorchoj
Projektant: CASUA, spol. s.r.o.
Generální dodavatel: Construction management pod vedením RUBY project management s.r.o.
Realitní kancelář: KKCG Development a.s., CBRE, s.r.o.

Popis projektu

Projekt multifunkčního administrativního a obchodního komplexu využívá komplikované geometrie pozemku a netradiční krystalické formy jednotlivých objektů k propojení dvou zcela rozdílných prostředí – rušné Evropské ulice a obytné Kladenské ulice, jejíž úroveň se nachází o 7-14 m níže. Na tomto komplikovaném pozemku, s přímou návazností na vestibul metra Bořislavka, navázali architekti na svůj předcházející dlouhodobý vývoj urbanistických schémat určených pro současné město – evokujících určité kvality veřejného prostoru historického města, splňujících proměnné nároky na vnitřní prostředí budov a umožňujících i jejich soudobou, individuální architektonickou formu. 

Nepravidelnou parcelu fraktálně strukturovali nepravidelnými přírodními tvary – krystaly, které jsou posazeny na kontinuální platformu plynule přecházející do parkových ploch ve východní části lokality. Objemová nepravidelnost zde neznamená nahodilost, geometrie krystalu odpovídá vnitřnímu racionálnímu uspořádání a funkci budovy. Forma umožnuje reagovat na naprosto odlišná prostředí a nivelety okolních ulic a zcela naplňuje principy kancelářské typologie.

Vytvořená specifická objemová struktura má charakter blokové zástavby a přitom je naprosto prostupná, s interakcemi do širšího okolí platformy, které zprostředkuje i dvoupodlažní obchodní pasáž. Cílem nebyla jenom estetika jednotlivých budov – krystalů a jejich vnitřní racionality, ale především prostředí okolo nich a mezi nimi. Koncept prostupného bloku v tomto případě reaguje na různá měřítka v průběhu ulice Evropské a nabízí širokou diverzitu veřejných prostor. Podobně nebylo cílem nebo projevem suverenity kancelářské funkce budov použití celoskleněných fasád pro nekonvenční tvar budovy, ale v tomto případě je strukturální zasklení jenom prostředkem k vyjádření čistoty krystalického tvaru potřebného pro specifický způsob blokové kompozice. Komplikovaná technická řešení obvodových plášťů nemají být technickou finesou sama o sobě, ale mají jednoznačně zprostředkovat vnímání celého urbanistického konceptu.

Přestože má Bořislavka Centrum na první pohled charakter blokové zástavby, je pro veřejnost prostupné a přirozeně propojuje Kladenskou a Evropskou ulici. Ve veřejně přístupném zastřešeném atriu mezi prvním a druhým krystalem je osazena průchozí epifytová skulptura ze 76 akátových kůlů osazených zelenými i kvetoucími rostlinami a vystupujících z vodní hladiny, podobné ostrůvky vegetace jsou i ve vyšších patrech některých krystalů, čímž je prezentována filozofie udržitelnosti a přístup investora k odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Těmito přístupy a ve spojení se skutečným venkovním parkem je v konečném výsledku dosahováno žádoucí rovnováhy mezi přírodou a stavbou.

Celý komplex je koncepčně doplňován uměním, např. ve společném vstupním lobby prvního a druhého krystalu je osazena skleněná plastika Ledovec, která je největším dílem společnosti Lasvit v České republice. Ve veřejně přístupné piazzettě mezi třetím a čtvrtým krystalem je osazována plastika s názvem Na Horu z dílny Federica Díaze evokující starou stezku, která kdysi tímto místem vedla. Před vstupem do centrálního lobby z ulice Evropská je umístěn kovový objekt Planeta navržený autory komplexu ve spolupráci s akad..sochařem Pavlem Filipem. Další drobná umělecká díla jsou osazována i v patrech jednotlivých krystalů a přispívají tak k celkovému harmonickému propojení architektury s uměleckými a designerskými disciplínami.
Při realizaci komplexu bylo pamatováno v rámci aktuálních tendencí udržitelného rozvoje staveb jednak na recyklaci dešťové vody k zavlažování veřejných ploch zeleně, a jednak i na alternativní dopravu a v rámci parkovacích míst jsou vyhrazena stání pro kola a nabíjecí místa pro elektromobily. Bořislavka Centrum je díky své multifunkční náplni předurčené stát se přirozeným místem k setkávání, a to nejen zaměstnanců nadnárodních společností sídlících na tomto místě, ale i obyvatel ze širokého okolí a při cestě mezi letištěm a centrem Prahy.

Technické informace

Druh stavby: Novostavba
Zahájení stavby: 04/2018
Ukončení stavby: 04/2021
Kolaudace: 04/2021
Celková plocha nemovitosti: 69735
Zastavěná plocha: 10.782 m²
Parkovací stání v nemovitosti: Ano
Parkovací stání mimo objekt: Ano
Garážové stání: Ne
Třída PENB: B

Získané enviromentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): LEED GOLD – design review

Využití obnovitelných zdrojů v projektů (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): 0 % podíl obnovitelné energie z celkových zdrojů

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení):

• vytápění pomocí horkovodní přípojky
• chlazení pomocí chladících věží
• centrální VZT jednotky s rekuperací
• automatické řízení osvětlení včetně stmívání v kancelářích na základě vnitřních světelných podmínek a přítomnostních čidel
• centrální vlhčení přívodního vzduchu v závislosti na relativní vlhkosti přívodního vzduchu a požadovaného teplotního komfortu v interiéru budovy
• využívání odpadního vzduchu z kanceláří pro větrání a temperaci garáží
• retenční nádrže pro záchyt dešťové vody a zpětné využití pro závlahu vnějších zelených střech

Využité obnovitelné zdroje. Popis systému hospodaření s šedou a dešťovou vodou; popis prvků kvalitního vnitřního prostředí (způsob zajištění správného větrání, správných teplot v létě a v zimě, kvalitního osvětlení, akustické pohody; zónování prostorů budovy atd.): 

• hospodaření s dešťovou vodou pro závlahu
• rekuperace VZT jednotek
• větrání a temperace garáží odpadním vzduchem z kanceláří
• zónování chlazení a topení kancelářských prostor s ohledem na světové strany
• centrální měření a regulace s definováním požadované teploty v kancelářích pro zimní a letní období
• řízení osvětlení v kancelářích na základě pohybového čidla a světelných podmínek interiéru
• veřejné nabíječky pro elektromobily
• vyhrazená místa pro cyklisty

Nájemce, velikost pronajaté plochy a oblast výroby:

Administrativa: KKCG Group 9.437 m², SAZKA Group 7.556 m², Volkswagen Financial Services 3.319 m², Pražská vodohospodářská společnost 2.633 m², MM&C 1.100 m², IGT Czech Republic 618 m² – Retail: LIDL 1.415 m², dm drogerie 525 m², Pepco 482 m², Heineken Šalanda 435 m², Knihy Dobrovský 405 m², BIKERO 375 m², Datart/ETA 352 m², Komerční banka 144 m²

Víceúčelový objekt (účel v % z celkové plochy: kanceláře / maloobchod / volný čas / veřejné plochy): kanceláře cca 30.000 m², retail cca 10.000 m², volný čas 0 m²

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch):

• VZT s rekuperací
• větrání a vytápění garáží odpadním vzduchem
• automatické řízení osvětlení
• vytápění napojené na centrální zdroj – horkovodní přípojka
• nabíjecí místa pro elektromobily

Financování

Název financující banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s.
Ostatní (vlastní) zdroje: cca 0,6 mld. Kč
Cena za m²: cca 50.200 Kč/m²
Celková investice do projektucca 3,5 mld. Kč vč. fit-out budov 01 a 02

Doplňující informace

Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m² (prodej a pronájem): pronájem – obsazenost 97,8%; 414,60 Kč/m² – kanceláře; 615,40 Kč/m²/měs – retail