Estate Awards

Nominace projekt: Bubenská 1

Kategorie

Komerční projekt roku: Office

Základní informace

Název projektu: Bubenská 1
Adresa projektu: Bubenská 1, 170 00 Praha 7
Web projektu: www.bubenska.cz
Developer / Investor: CPI Office Business Center, s.r.o. (CPI Property Group, a.s.)
Architekt: TaK Architects, s.r.o.
Architekt interiérů
Projektant: Ing. arch. Marek Tichý
Generální dodavatel: Metrostav a.s.
Realitní kancelář (není povinné):

Popis projektu

Palác Elektrických podniků patří mezi největší a nejvýznamnější památky meziválečné funkcionalistické architektury na území dnešní ČR. Velkorysý objekt podle návrhu architektů Adolfa Benše a Josefa Kříže byl dokončen v roce 1935. S celkovou výměrou téměř 35 tis m2 svého času platila za největší administrativní budovu v Praze a současně jako ukázka moderních stavitelských postupů a technologií. Jako taková odrážela společenskou úroveň i ambici naší první republiky.
Stavba prošla náročnou a velmi citlivou rekonstrukcí. Realizována byla ve spolupráci s památkáři tak, aby mohla být zachována unikátní původní architektura a budova zároveň splňovala současné vysoké nároky. Celý projekt byl jednou z největších a technicky nejnáročnějších rekonstrukcí památkově chráněné budovy na území Prahy.

Cílem současného projektu je prezentovat signifikantní části budovy v jejich autentické rekonstruované podobě a celý objekt pak jako moderní, i dnes plně funkční administrativní budovu poskytující nadstandardní inspirativní prostory nejen pro práci. Jádro tvoří kancelářská část s těžištěm v pětipatrové lodi centrální dvorany lemované galeriemi po obvodu. Dispozičně uzavřené jádro je směrem do křídel budovy a nahoru rozvolňováno do otevřenějších dispozic, které jsou s hlavní halou radiálně propojeny osami původních chodbových traktů. Zatímco u nadzemních podlaží hlavní budovy a jejích klíčových partií dochází k rekonstrukci zaměřené především na obnovu architektonického výrazu a soulad původního a uvažovaného určení objektu, u navazujícího křídla a zejména podzemí můžeme hovořit spíše o konverzi, když namísto technických suterénů, převážně skladů a garáží vzniká unikátní automatický parkovací zakladač, jeden z největších svého druhu na území ČR. Díky němu nebude okolí obnovené administrativní a obchodní budovy neúměrně obtěžováno provozem a je naopak možná jeho revitalizace, která je spolu s obnovením prodejních jednotek v parteru součástí realizovaného projektu.

Technické informace

Druh stavby: Celková rekonstrukce
Zahájení stavby: 02/2018
Ukončení stavby: 10/2020
Kolaudace: 10/2020
Celková plocha nemovitosti: 35000
Zastavěná plocha: 8000
Parkovací stání v nemovitosti: Ano
Parkovací stání mimo objekt: Ano
Garážové stání: Ano
Třída PENB: B

Uveďte získané enviromentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): Památkově chráněný objekt neumožňuje implementaci moderních technologických řešení.

Využití obnovitelných zdrojů v projektů (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): Památkově chráněný objekt neumožňuje implementaci moderních technologických řešení.

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): Inteligentní systém řízení budovy samostatným MAR. Maximální využití původně navržených prostor a technických prvků s ohledem na využití světla, chlazení a vytápění.

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? Popis systému hospodaření s šedou a dešťovou vodou; popis prvků kvalitního vnitřního prostředí (způsob zajištění správného větrání, správných teplot v létě a v zimě, kvalitního osvětlení, akustické pohody; zónování prostorů budovy atd.): Památkově chráněný objekt neumožňuje implementaci moderních technologických řešení.

Víceúčelový objekt (účel v % z celkové plochy: kanceláře / maloobchod / volný čas / veřejné plochy), (není povinné): 

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch): Namísto technických suterénů, převážně skladů a garáží vzniká unikátní automatický parkovací zakladač, jeden z největších svého druhu na území ČR.

Financování

Název financující banky: Vlastní zdroje
Ostatní (vlastní) zdroje: Vlastní zdroje
Celková investice do projektu (není povinné): Investičně 1,8 mld. Kč

Doplňující informace

Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m² (prodej a pronájem):