Estate Awards

Nominace projekt: Depo Grébovka

Kategorie

Rezidenční projekt roku: Nad 30 jednotek

Základní informace

Název projektu: Depo Grébovka
Adresa projektu: Perucká 2481/5, 120 00, Praha 2
Web projektu: www.depogrebovka.cz
Developer / InvestorPSN s. r. o
Architekt: Ing. Arch. Karel Trachta
Architekt interiérů
Projektant: Ofstone s.r.o.
Generální dodavatel: Avers s.r.o.
Realitní kancelář (není povinné):

Popis projektu

Depo Grébovka nabízí skvělou příležitost pro všechny, kteří sní o dostupném bydlení v luxusní pražské lokalitě. Jedná se o zajímavou investiční příležitost, která může v budoucnu zhodnotit vaše úspory.

Jsou to čtyři budovy po rozsáhlé rekonstrukci, které poskytují 197 ubytovacích jednotek.

Technické informace

Druh stavby: Celková rekonstrukce
Zahájení stavby: 03/2019
Ukončení stavby: 07/2021
Kolaudace: 02/2021
Celková plocha nemovitosti: 60522
Zastavěná plocha: 2313
Parkovací stání v nemovitosti: Ano
Parkovací stání mimo objekt: Ano
Garážové stání: Ano
Třída PENB: C

Uveďte získané enviromentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): žádné

Využití obnovitelných zdrojů v projektů (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): žádné

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení):

Objekty jsou vytápěny dvěma plynovými kotelnami. Pro dva objekty je zdroj tepla navržen jak pro vytápění, tak nepřímotopný zásobníkový ohřev teplé vody. Navrženo je kaskádní spojení dvou stacionárních plynových kotlů Logano plus KB 372 . Zvolena je kaskáda sestavená přímo z výrobního závodu – dvou kotlů 2*150kW s kotlovými čerpadly a se zpětnými klapkami a nízkou tlakovou ztrátou.

Pro další dva objekty je zdroj tepla navržen jak pro vytápění, tak nepřímotopný zásobníkový ohřev teplé vody. Navrženo je kaskádní spojení dvou stacionárních plynových kotlů Logano plus KB 372 . Zvolena je kaskáda sestavená přímo z výrobního závodu – dvou kotlů 2*100kW s kotlovými čerpadly a se zpětnými klapkami a nízkou tlakovou ztrátou.

Systém vytápění je navržen teplovodní, dvoutrubkový, uzavřený s nuceným oběhem topné vody. V jednotlivých místnostech budou instalována topná tělesa (desková, trubková). Základní kotlová regulace je doplněna o modul kaskádního spínání kotlů MC400 a dvou přídavných modulů PM100 pro plynulé řízení kotlových čerpadel. Dále o systém RC300 – ekvitermní regulátor. Otopná tělesa jsou navržena s termostatickými ventily a termostatickými hlavicemi. Tato regulace umožňuje udržet požadovanou teplotu v místnostech s otopnými tělesy.
Chlazení vybraných pobytových místností v jednotkách v nejvyšších podlažích bude zabezpečeno samostatnými decentrálními split a multi-split systémy. Venkovní jednotky umístěny na střeše objektu, vnitřní nástěnné jednotky v jednotlivých chlazených místnostech.
Větrání
Všechny obytné a pobytové místnosti i prostory schodišť mají zajištěno přímé větrání. V rámci navrhovaných změn bude v prostorách hlavních schodišť a některých chodeb zprovozněna požární vzduchotechnika. Prostory hygienického zázemí budou odvětrány nuceně, nad střechy objektů. Nad sporáky budou instalovány digestoře se zajištěným odtahem nad střechy objektu.

Osvětlení
Všechny ubytovací jednotky jsou navrženy tak, aby byly prosluněny v souladu s normovými hodnotami. Všechny obytné a pobytové místnosti mají zajištěno denní osvětlení odpovídající normovým hodnotám.
Umělé osvětlení bude provedeno svítidly v krytí dle příslušného prostředí s místním ovládáním. Intenzity osvětlení musí být v souladu s ČSN EN 12464-1, ČSN 360450, ČSN 734301 a příslušnými hygienickými předpisy:
Vstupní haly, chodby – 100lx,
Schodiště – 100lx
Méně frekventované chodby – 20lx
Kotelna, technické místnosti – 200lx,
Obytné místnosti – 50lx (doplněno o místní osvětlení),
Obytné kuchyně, šatny – 100lx
Komunikace ubytovacích jednotkách – 75lx
Koupelny, wc – 200lx

Na patrových chodbách včetně schodiště je ovládání osvětlení pomocí pohybových čidel. Ve vytypovaných prostorách, chodbách a únikových cestách budou osazena svítidla s vlastním zdrojem a dobou svícení 1hodina. Veškerá svítidla včetně venkovních budou dodána včetně zdrojů a potřebného příslušenství.

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? Popis systému hospodaření s šedou a dešťovou vodou; popis prvků kvalitního vnitřního prostředí (způsob zajištění správného větrání, správných teplot v létě a v zimě, kvalitního osvětlení, akustické pohody; zónování prostorů budovy atd.):

Dešťové vody ze střech objektu a okolních zpevněných ploch jsou svedeny areálovou kanalizací do navržené retenční nádrže. Zde jsou dešťové vody zdrženy a regulovaným odtokem vypouštěny do revizní šachty na přípojce jednotné kanalizace, společně se splaškovými vodami.

Větrání je zajištěno kombinací přirozeným větráním okny a nuceným větráním sociálních místností a kuchyněk. Správné teploty jsou opět zajištěny kombinací možností větrání, vytápění pomocí otopných těles a v patrech pod střechou, kde počítáme s většími zisky tepla od střechy je doplněna možnost chlazení pomocí multisplitů.

Kvalitní osvětlení je zajištěno okny a správným návrhem dispozic pokojů pro dostatečné osvětlení a zároveň je to doplněno umělým osvětlením.

Akustická pohoda je docílena návrhem kvalitních akustických mezi pokojových stěn, a podlah, zároveň byl dáván důraz na správné řešení montáže výtahů, které je doplněno o řešení šachet (tzv. šachta v šachtě, případně doplněné akustické předstěny a podhledy v daných jednotkách. Zároveň byly akusticky posíleny vchodové dveře do ubytovacích jednotek v okolí výtahů. Zároveň byly všechny hlučné technologie přesunuty do suterénů tak, aby neohrožovali akustickou pohodu v ubytovacích jednotkách.

Víceúčelový objekt (účel v % z celkové plochy: kanceláře / maloobchod / volný čas / veřejné plochy), (není povinné): 

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch): 

Financování

Název financující banky: Vlastní zdroje
Ostatní (vlastní) zdroje: Vlastní zdroje
Celková investice do projektu (není povinné): 

Doplňující informace

Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m² (prodej a pronájem):