Estate Awards

Nominace projekt: Logistické centrum Lidl v Buštěhradě

Kategorie

Industriální/logistický projekt roku

Základní informace

Název projektu: Logistické centrum Lidl v Buštěhradě
Adresa projektu: Třinecká 1211, Buštěhrad
Web projektu: https://www.youtube.com/watch?v=HdyiR-Pf2nY
Developer / InvestorLidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Praha 5 Stodůlky, 158 00
Architekt: Torion, projekční kancelář, s.r.o.
Architekt interiérů: N/A
Projektant: Ing. Hana Hrubá
Generální dodavatel: JTA holding s.r.o.
Realitní kancelář (není povinné): 

Popis projektu

Stavba nového logistického centra (zejména pro potraviny) byla vybudována na nevyužívaných plochách stávající průmyslové zóny Kladno východ – Dříň, kde byly v minulosti provozovány hutní a zpracovatelské provozy POLDI. Z hlediska využití území jde o obecně doporučované využití tzv. „brownfields“. O komplikovanosti území svědčí 7 rozdílných druhů navážek, které byly stabilizovány podle počasí každý den stavby na míru a z naprosté většiny zpětně využity. Došlo tedy k velmi složité a komplexní revitalizaci ekologicky znehodnoceného území. Areál zahrnuje samotnou skladovou halu a současně objekty vrátnice, technologický objekt SHZ a navazující zpevněné plochy – manipulační plochy areálu vč. opěrných stěn a objízdnou komunikaci, parkoviště pro osobní automobily, parkoviště pro nákladní automobily. Dále byly realizovány přípojky a areálové rozvody, retenční nádrže, ORL a ČOV. Pozemek je oplocen a doplněn prvky pro kontrolu vstupu. V prostoru zájmové lokality byly provedeny demolice stávajících starých stavebních a technologických objektů, vhodný materiál z demolic byl po vytřídění na místě nadrcen a zpětně využit při stavbě.

Hlavní skladová část zaměřená na distribuci potravinového a nepotravinového zboží do sítě maloobchodních prodejen má půdorys 128 x 447,50m,zastavěná plocha činí 59.311 m2,výška atiky + 20,6 m, tj. 21,9 m nad UT. Barevné řešení je ovlivněno technickým řešením – do +4,8 m nad ±0,000 je fasáda z pohledového betonu, tento pás je výrazně rozčleněn límci zásobovacích vrat. Zbylé části fasády jsou v provedení ze stěnových sendvičových panelů s izolačním jádrem z minerální vlny, odstín fasády RAL 7024. Konstrukce je navržena tak, aby na střeše bylo možné umístit FTV elektrárnu.

Parkoviště je oplocené a zahrnuje 356 míst pro osobní vozy (vč. 9 vyhrazených stání), s další plochou pro parkování motocyklů a s přístřeškem pro kola. Parkoviště pro nákladní vozy má 96 míst, nejedná se přitom o dlouhodobé parkoviště, ale o čekací zónu. Kamiony vjíždí do areálu až v okamžiku, kdy mají určené přesné číslo brány pro vykládání nebo nakládání.

Pro dopravní obsluhu logistického centra bylo jako přidružená investice vybudováno nové dopravní napojení celé průmyslové zóny na silnici I/61 – Kladenská (spojnice Kladno – dálnice D7) včetně dvojitého kruhového objezdu na této frekventované komunikaci. Současně byla rekonstruována páteřní komunikace v průmyslové zóně. V areálu byla rovněž vybudována autobusová zastávka pro ty zaměstnance, kteří využívají veřejnou dopravu.

V rámci areálu byla provedena náhradní výsadba stromů v počtu 140ks a keřů, pro zavlažování použita převážně dešťová voda sváděná do akumulační nádrže. Dešťová voda je také využívána pro splachování WC a pisoárů v administrativní části. Pro tento účel je ¼ celkové plochy odváděna přes vnitřní rezervoár dešťových vod. Při výstavbě bylo nutné respektovat stávající kanalizaci (Ø 1.500 mm v délce cca. 200 m pod halou). Pro tento účel byla budována mohutná přemostění pro nosnou konstrukci budovy.

Technické informace

Druh stavby: Novostavba
Zahájení stavby: 10/2018
Ukončení stavby: 12/2020
Kolaudace: 12/2020
Celková plocha nemovitosti: 66520
Zastavěná plocha: 60000
Parkovací stání v nemovitosti: Ne
Parkovací stání mimo objekt: Ano
Garážové stání: Ne
Třída PENB: B

Uveďte získané enviromentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): V současné chvíli probíhá certifikace budovy v systému BREEAM In Use International s cílem Excellent. BREEAM In Use International je globálně rozšířený a obecně vysoce respektovaný systém environmentálního hodnocení budov v jejich provozní fázi. Jde o vícekriteriální hodnocení zahrnující dopady na lokalitu, dopravu, ekologii, energetickou spotřebu, spotřebu vody a další oblasti. Certifikaci udílí BRE, což je nezávislý certifikační orgán sídlící ve Velké Británii.

Využití obnovitelných zdrojů v projektů (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): Zpětné využití odpadního tepla z průmyslového chlazení, které pokryje min. 30% odebraného tepla. Fotovoltaická elektrárna s pokrytím spotřeby elektrické energie průmyslového chlazení – v přípravě, uvedení do provozu 1/2 roku 2022, min. 15% podíl z celkové spotřeby elektrické energie
Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): : Pro technologie potravinářského chlazení je použito čistě přírodní chladivo R 744 R744 – oxid uhličitý CO2 v uzavřeném okruhu. Využití odpadního tepla z chlazení pro vytápění podloží. Úsporné LED osvětlení instalováno v celém objektu včetně externího areálového osvětlení, s použitím moderních technologií v rámci řízení osvětlení (pohybová čidla, zónování). Instalovaný systém pro nakládání s šedými vodami (jímání, skladování, základní dezinfekce a samostatné rozvody) pro splachování sociálních zařízení v administrativní části budovy. Instalované retenční nádrže dešťové vody pro zalévání zeleně. Vzduchotechnika řeší nucené větrání a klimatizaci vnitřních prostor objektu se sklady (mrazicí a chladící), kancelářskými a technickými místnostmi s ohledem na požadavky hygienických, protipožárních a bezpečnostních předpisů. Návrh rovněž zohledňuje specifické požadavky klienta, pokud tyto požadavky vyjadřují vyšší standard než ten, který je požadován níže uvedenými předpisy platnými pro výstavbu. Při návrhu větracích zařízení je v maximální možné míře využívány zpětné získávání tepla a chladu z odpadního vzduchu, případně je větrací vzduch využit vícenásobně. Podtlakové větrání je navrženo pro hygienické zázemí jednotlivých prostorů. Pro technické místnosti jako jsou strojovny, rozvodny, diesel, naftové hospodářství a ostatní technické prostory pomocných provozů větrací zařízení zajišťuje odvod tepla vznikajícího provozem technologických zařízení v nich umístěných. Malá strojovna chlazení je vybavena větracím systémem určeným pro provozní větrání. Větrání výměníkových stanic zajišťuje požadovanou výměnu vzduchu potřebnou pro odvod tepla.

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): Žádné

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? Popis systému hospodaření s šedou a dešťovou vodou; popis prvků kvalitního vnitřního prostředí (způsob zajištění správného větrání, správných teplot v létě a v zimě, kvalitního osvětlení, akustické pohody; zónování prostorů budovy atd.): Zpětné využití odpadního tepla z průmyslového chlazení, které pokryje min. 30% odebraného tepla. Fotovoltaická elektrárna s pokrytím spotřeby elektrické energie průmyslového chlazení – v přípravě, uvedení do provozu 1/2 roku 2022, min. 15% podíl z celkové spotřeby elektrické energie.

Uveďte nájemce, velikost pronajaté plochy a oblast výroby (není povinné): Celé logistické centrum je využíváno výhradně investorem.

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch): Žádné plochy nejsou pronajímány.

Financování

Název financující banky: Celá stavba byla realizována výhradně z vlastních finančních zdrojů investora.
Ostatní (vlastní) zdroje: Celá stavba byla realizována výhradně z vlastních finančních zdrojů investora.
Cena za m²: 42 000 Kč
Celková investice do projektu (není povinné):  2 500 000 000

Doplňující informace

Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m² (prodej a pronájem): Stavba není pronajíma.