Estate Awards

Nominace projekt: Rezidence Neklanka, 1. etapa

Kategorie

Rezidenční projekt roku: Nad 30 jednotek

Základní informace

Název projektu: Rezidence Neklanka, 1. etapa
Adresa projektu: Na Neklance 3357 a 3358
Web projektuwww.rezidence-neklanka.cz
Developer / InvestorGeosan Development s.r.o.
Architekt: Atelier Slavíček architekt s.r.o.
Architekt interiérů: N/A
Projektant: Atelier Slavíček architekt s.r.o.
Generální dodavatel: Geosan Group a.s.
Realitní kancelář (není povinné): Geosan Development s.r.o.

Popis projektu

Pro ideu návrhu Rezidence Neklanka je přírodní krajinné prostředí převažující v jeho okolí nejpodstatnější inspirací. Lesní masiv v jižním sousedství vzhledem k dnešním i budoucím regulacím zůstane nezastavěný „na věky“. Domy Rezidence Neklanka obklopuje zeleň pronikající z lesa až k městským blokům. Domy si můžeme představit jako dva skalní výchozy, kameny, věže, skály, pozůstatky geologické minulosti, která je neoddělitelnou částí krajiny zde i jinde v Praze. Střídmě nepravidelné tvary domů v přírodních světlých šedobéžových barvách kamene, velká okna, balkony a terasy bezprostředně propojují budoucí obyvatele a jejich domácnosti s okolní, ve městě výjimečnou přírodou.

Technické informace

Druh stavby: Novostavba
Zahájení stavby: 07/2019
Ukončení stavby: 01/2021
Kolaudace: 01/2021
Celková plocha nemovitosti: 3 134
Zastavěná plocha: 772
Parkovací stání v nemovitosti: Ano 
Parkovací stání mimo objekt: Ne
Garážové stání: Ano
Třída PENB: B

Uveďte získané enviromentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): žádné

Využití obnovitelných zdrojů v projektů (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): Využíváme konvenční technologie

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): Společná plynová kotelna domu, předokenní žaluzie a klimatizace pro byty v posledních podlažích

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? Popis systému hospodaření s šedou a dešťovou vodou; popis prvků kvalitního vnitřního prostředí (způsob zajištění správného větrání, správných teplot v létě a v zimě, kvalitního osvětlení, akustické pohody; zónování prostorů budovy atd.): Využíváme konvenční technologie

Uveďte nájemce, velikost pronajaté plochy a oblast výroby (není povinné): 

Víceúčelový objekt (účel v % z celkové plochy: kanceláře / maloobchod / volný čas / veřejné plochy), není povinné: 

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch): Využíváme konvenční technologie

Financování

Název financující banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Ostatní (vlastní) zdroje: Ano
Cena za m²: 107874
Celková investice do projektu (není povinné): 

Doplňující informace

Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m² (prodej a pronájem): 107874