Estate Awards

Nominace projekt: Vlněna Office Park

Kategorie

Komerční projekt roku: Office

Základní informace

Název projektu: Vlněna Office Park
Adresa projektu: Ulice Přízova / Mlýnská / Vlněna, Brno, 602 00
Web projektu: www.ctp.eu/cs/vlnena/
Developer / InvestorCTP Invest, spol. s r.o. 
Architekt: Studio acht, spol. s r.o.
Architekt interiérů: Studio acht, spol. s r.o.
Projektant: Studio acht, spol. s r.o.
Generální dodavatel: CTP Invest, spol. s r.o.

Popis projektu

Vlněna je dynamický kancelářský kampus, který spojuje historické centrum města s rostoucí komerční zónou na jihu Brna. Prvotřídní design, venkovní park s komunitní zahradou a technické specifikace nejvyšší kvality přitahují velké mezinárodní společnosti jako např. Oracle, Avast, Zebra Technologies, Infosys nebo RWS Moravia, které zde provozují své centrály nebo výzkum a vývoj. Bezprostřední blízkost centra města a hlavního vlakového i autobusového nádraží představuje pro společnosti sídlící na této adrese atraktivní pracovní prostředí. Areál Vlněny sousedí s velmi frekventovaným nákupním centrem Vaňkovka a návštěvníkům nabízí prvotřídní kavárenské a restaurační služby a vlastní moderní coworkingové centrum operované společností CTP.

Technické informace

Druh stavby: Novostavba
Zahájení stavby: 11/2018
Ukončení stavby: 12/2020
Kolaudace: 12/2020
Celková plocha nemovitosti: 24224
Zastavěná plocha: 3759
Parkovací stání v nemovitosti: Ano
Parkovací stání mimo objekt: Ano
Garážové stání: Ano
Třída PENB: B

Uveďte získané enviromentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): BREEAM Excellent

Využití obnovitelných zdrojů v projektů (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): Dle PENB 0%; pro vytápění se však po určitou část roku bude využívat systém chlazení v reverzibilním režimu jako tepelné čerpadlo vzduch-voda a bude tedy využívána energie okolního prostředí.

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): Pro vytápění je využito teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií. Teplá voda je následně využita v indukčních jednotkách pro úpravu teploty vzduchu sloužícího k vytápění prostor. Budova je centrálně větrána upravovaným vzduchem. Centrální vzduchotechnické jednotky slouží k přívodu, odvodu, chlazení i vlhčení vzduchu přiváděného i odváděného. VZT jednotky jsou vybaveny zpětným získáváním tepla, vodním ohřívačem, adiabatickým vlhčením a také integrovaným zdrojem chladu, který v zimním období pracuje v režimu tepelného čerpadla. Větrané prostory jsou vybaveny čidly teploty rosného bodu, které jsou napojeny na MaR systém budovy, aby nedošlo k přivádění vody o nižší teplotě, než je teplota rosného bodu čidla. V případě, že je teplota odváděného vzduchu před ZZT vyšší než teplota nasávaného vzduchu, je primárně využito rotačního kola ZZT pro ohřev. Další systémy (vodní ohřev/TČ) se využijí až v případě, že je teplota přívodního vzduchu stále nižší než teplota přiváděného vzduchu do prostoru. Pro chlazení je využit venkovní vzduchu, dokud je jeho teplota nižší než teplota požadovaného přiváděného vzduchu. V případě, že je teplota venkovního vzduchu vyšší než požadovaná teplota přiváděného vzduchu, je pro chlazení využito tepelné čerpadlo.

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? Popis systému hospodaření s šedou a dešťovou vodou; popis prvků kvalitního vnitřního prostředí (způsob zajištění správného větrání, správných teplot v létě a v zimě, kvalitního osvětlení, akustické pohody; zónování prostorů budovy atd.): Pro vytápění se po určitou část roku využívá systém chlazení v reverzibilním režimu jako tepelné čerpadlo vzduch-voda, tedy je využívaná energie okolního prostředí.

Uveďte nájemce, velikost pronajaté plochy a oblast výroby (není povinné): Zebra Technologies – 7 800 m2, coworkingové centrum – 2000 m2

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch): Vzduch v budovách je distribuován pomocí indukčních jednotek; jsou instalovány solenoidové ventily.

Financování

Název financující banky: CTP nebude zveřejňovat
Ostatní (vlastní) zdroje: CTP nebude zveřejňovat
Cena za m²: CTP nebude zveřejňovat
Celková investice do projektu (není povinné): CTP nebude zveřejňovat

Doplňující informace

Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m² (prodej a pronájem): Prodej NA; Pronájem 15 EUR / m2 / měsíc bez DPH a energií