Estate Awards

Nominace projekt: Clubco Prague East

Kategorie

Komerční office projekt roku

Základní informace

Název projektu: Clubco Prague East
Adresa projektu: Nupaky 148, 251 01 Říčany
Web projektu: www.clubco.cz
Developer / Investor: CTP Invest, spol. s r.o.
Architekt: Lucie Bělohoubková, CTP
Architekt interiérů: Lucie Bělohoubková, CTP
Projektant: CTP Invest, spol. s r.o.
Generální dodavatel: CTP Invest, spol. s r.o.
Realitní kancelář (není povinné): 

Popis projektu

Moderní coworkingový prostor na Praze východ s klubovou atmosférou, atraktivním designovým prostředím a špičkovou IT infrastrukturou. To je Clubco, coworking v areálu CTParku Prague East. Prostor nejen pro úspěšné freelancery, startupy, malé i střední firmy, ale také pro nájemce logistického areálu, kterým Clubco slouží jako komunitní a vzdělávací centrum. (Společnost CTP Invest spol. s r.o. se rozhodla změnit koncept kancelářské budovy, která je součástí CTPark Prague East a zaměřila se na rozvoj komunitního života nejen v rámci parku ale také v blízkém okolí.

Technické informace

Druh stavby: částečná rekonstrukce
Zahájení stavby: 11/2022
Ukončení stavby: 06/2023
Kolaudace: TBC
Prodejní plocha nemovitosti: 550 m²  (plocha Clubco coworku)
Zastavěná plocha: 1 322 m² 
Celková plocha balkonů, teras, zahrádek: V rámci Clubca 33 m², rozsáhlé parkové úpravy v okolí budovy více jak 500 m²
Parkovací stání v nemovitosti: přes 100
Parkovací stání mimo objekt: 0
Garážové stání: 30
Třída PENB: C/D

Enviromentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): BREEAM a ISO 14 001 platium

Použité environmentální technologie v projektu, které snižují dopad budovy/projektu na životní prostředí:

Využití obnovitelných zdrojů v projektu (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): 

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení):

Osvětlení LED, zónování, osvětlení nad pracovními stoly, stmívání světel.
Budova je centrálně větrána upravovaným/filtrovaným vzduchem.
Vytápění plynovým kotlem a ekvitermní regulace

Jaké obnovitelné zdroje se využívají?

Nákup zelené elektřiny, Dešťová voda se zachytává do retenční nádrže a po přefiltrování se vrací zpět do přilehlého potoka.

Uveďte počet plánovaných nájemců, zasmluvněné nájemce, velikost pronajaté plochy a dominantní odvětví/segment nájemců:

Různorodé portfolio nájemců: freelanceři, start-upy, malé i střední firmy
Víceúčelový objekt: 45% kanceláře, 65% eventový a coworkingový prostor

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch): 

Financování

Název financující banky
Financování pomocí Green Bonds: Ne
Cena za m²
Celková investice do projektu (není povinné):
Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m²: