Estate Awards

Nominace projekt: Contera Park Ostrava D1 – objekt LP1 Sportisimo 1. etapa

Kategorie

Industriální/logistický projekt roku

Základní informace

Název projektu: Contera Park Ostrava D1 – objekt LP1 Sportisimo 1. etapa
Adresa projektu: Žižkova ulice, Ostrava Hrušov
Web projektu: conteraparks.cz/contera-park-ostrava-d1
Developer / Investor: Contera Investment VIII s.r.o.
Architekt: Spot Architects
Architekt interiérů: 
Projektant: Architektonická kancelář Arkos
Generální dodavatel: Contera Management s.r.o.
Realitní kancelář (není povinné):

Popis projektu

Projekt spočívá v realizaci logistického centra na Ostravském brownfieldu.

Technické informace

Druh stavby: novostavba na zelené louce/brownfieldu
Zahájení stavby: 06/2020
Ukončení stavby: 07/2022
Kolaudace: 11/2023
Prodejní plocha nemovitosti: 153 412 m²
Zastavěná plocha60 640 m²
Celková plocha balkonů, teras, zahrádek: 0
Parkovací stání v nemovitosti: 0
Parkovací stání mimo objekt: 198
Garážové stání: 0
Třída PENB: B

Enviromentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): BREEAM very good

Použité environmentální technologie v projektu, které snižují dopad budovy/projektu na životní prostředí: LED osvětlení ve 100% rozsahu, v projekční fázi je fotovoltaika.

Využití obnovitelných zdrojů v projektu (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): dtto výše – předpoklad je 38%

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): 

Vytápění objektu je kombinací několika systémů, které byly optimálně navrženy pro každou skladovou část budovy. 

• VNA+VAR

o Větrání + Vytápění – Plynové sahary + tmavé zářiče

o LED osvětlení ve 100% rozsahu. 

• HIGH BAY

o Vytápění – Plynové sahary

o LED osvětlení ve 100% rozsahu. 

• PICK TOWER

o Větrání + Vytápění – VZT jednotky s rekuperací

o Chlazení – Cirkulační kondenzační jednotky SPLIT

o LED osvětlení ve 100% rozsahu. 

• ADMINISTRATIVA

o Větrání – přirozené + VZT jednotky s rekuperací

o Vytápění – plynové kondenzační kotle, radiátory

o Chlazení – Jednotky SPLIT

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? 

Ve všech částech objektu bylo aplikováno zónování umělého osvětlení do menších celků a v maximálním možném rozsahu instalovaná pohybová čidla. 

Počet plánovaných nájemců, zasmluvněné nájemce, velikost pronajaté plochy a dominantní odvětví/segment nájemců: 

1 nájemce v celém objektu + v procesu je rozšíření 2. etapa 8100m2, logistika + obchod

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch): 

Skladování v části High Bay probíhá v plně automatizovaném (bezobslužném) regálovém systému určeném pro skladování volných řízeném systémem ASRS – Automated Storage and Retrieval Systém. 

Financování

Název financující banky: syndikát ČSOB, KB
Financování pomocí Green Bonds: Ano
Cena za m²: 17 150 Kč 
Celková investice do projektu (není povinné): 1,04 mld Kč
Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m² (prodej a pronájem): 22 427 Kč