Estate Awards

Nominace projekt: CTPark Prague West – CHR2

Kategorie

Industriální / logistický projekt roku

Základní informace

Název projektu: CTPark Prague West – CHR2
Adresa projektu: CTPark Prague West, Plzeňská, 252 19 Chrášťany
Web projektu: www.ctp.eu/industrial-warehouse-office-finder/czech-republic/ctpark-prague-west
Developer / Investor: CTP
Architekt: CTP
Architekt interiérů
Projektant: CTP
Generální dodavatel: CTP
Realitní kancelář (není povinné): 

Popis projektu

CTP, největší český developer s nejmenším ekologickým dopadem, v lednu 2022 předal budovu CHR2 nacházející se v CTParku Prague West společnosti Rhenus Logistics. Výstavba objektu o ploše 14,5 tisíc metrů čtverečních započala v roce 2021 a CTP projekt dokončilo a předalo nájemci v lednu 2022. Nájemce haly, společnost Rhenus Logistics zajišťující přepravu a skladování produktů budovu využívá jako sklad a překladiště zboží. Hlavní výhodou areálu je bezesporu jeho skvělá strategická lokalita – Chrášťany, prémiová kvalita a moderní ekologická řešení.

Technické informace

Druh stavby: Novostavba
Zahájení stavby: 04/2021
Ukončení stavby: 01/2022
Kolaudace: 01/2022
Celková plocha nemovitosti: 14 500 m²
Zastavěná plocha: 14 500 m²
Parkovací stání v nemovitosti: Ano
Parkovací stání mimo objekt: Ne
Garážové stání: Ne
Třída PENB: B

Uveďte získané environmentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): Cílem společnosti CTP je získat pro objekt prestižní certifikát BREEAM, Outstanding, což mimo jiné znamená, že by mělo jít o nejekologičtější budovu tohoto typu v České republice. Obdržení certifikace očekáváme na přelomu září a října 2022.

Využití obnovitelných zdrojů v projektů (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): Do haly je dodávána výhradně zelená elektrická energie a dále plánujeme instalaci fotovoltaiky na střechu budovy.

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): CTP do budovy nainstalovalo pouze energeticky úsporná zařízení. Celá budova funguje na principu free coolingu, což znamená, že ji chladí venkovní vzduch. Součástí je také noční prochlazování. Vytápění zajišťují nízkoemisní zdroje topení. Neobvyklým řešením na trhu jsou vnitřní retenční nádrže pro zadržování vody. V areálu je 6 podzemních retenčních nádrží a 60 vsakovacích studní. Dešťová voda je sbírána do podzemních retenčních nádrží, odkud je vsakována vsakovacími studnami zpět do podloží. Hala je vybavena chytrým LED osvětlením, v administrativní části je zavedeno zónové osvětlení a exteriérové žaluzie, které významně šetří energii potřebnou na klimatizaci prostoru. Velký důraz kladlo CTP i na úsporu vody – v celém objektu jsou například převážně spotřebiče s její nízkou spotřebou. Šetrnosti pomáhají například ekologické bezvodné pisoáry. Splachování pisoárů je totiž jedním z důvodů vysoké spotřeby vody v budovách a ty bezvodné ji zcela eliminují.

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? Popis systému hospodaření s šedou a dešťovou vodou; popis prvků kvalitního vnitřního prostředí (způsob zajištění správného větrání, správných teplot v létě a v zimě, kvalitního osvětlení, akustické pohody, zónování prostorů budovy atd.): Na udržitelnost myslelo CTP již před zahájením výstavby a zavedlo tak řadu opatření, které minimalizovaly dopad stavebních prací na životní prostředí. Na stavbě působil biologický dozor a podkladní vrstvy projektu tvoří materiál vyprodukovaný při nedaleké demolici dálnice. Celkově CTP stavělo objekt převážně z recyklovaných materiálů a řada z nich má certifikát FSC či environmentální prohlášení o produktu EPD (Environmental Product Declaration). CTP zároveň počítá s tím, že odpad ze stavby neskončí na skládce, ale bude se dále recyklovat. Revitalizací prochází také okolí CTParku Prague West. Hned u vjezdu do areálu je umístěna skalka pro ještěrky a v tomto roce ještě přibude broukoviště.

Uveďte nájemce, velikost pronajaté plochy a oblast výroby (není povinné): Nájemcem haly je společnost Rhenus Logistics, přední poskytovatele logistických služeb na světě. Hlavními obchodními aktivitami společnosti Rhenus v České republice je přeprava, skladová logistika, logistická řešení, řízení dodavatelských řetězců a inovativní služby. Společnost využívá budovu CHR2 jako sklad a překladiště zboží.

Víceúčelový objekt (účel v % z celkové plochy: kanceláře / maloobchod / volný čas / veřejné plochy):

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch): Součástí vybavení budovy jsou mimo jiné nabíjecí stanice pro elektromobily a vedle haly jsou zbudovány přístřešky na kola. V celém areálu bude fungovat carsharingový program. Developer halu přizpůsobil speciálním požadavkům nájemce. Jde například o vybudování ADR skladu hořlavých kapalin, betonového dvora širokého 40 metrů, kde se bude nakládat zboží, či instalaci pro zálohování haly diesel agregátem v případě výpadku elektrického proudu. Celkově CTP kladlo velký důraz na bezpečnostní protipožární prvky.

Financování

Název financující banky: Neuvedeno
Ostatní (vlastní) zdroje: Neuvedeno
Cena za m²: Neuvedeno
Celková investice do projektu (není povinné): Neuvedeno

Doplňující informace

Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m² (prodej a pronájem): Neuvedeno