Estate Awards

Nominace projekt: GLP Park Brno Holubice

Kategorie

Industriální/logistický projekt roku

Základní informace

Název projektu: Holubice 551, 664 07 Holubice
Adresa projektu: Modřická č. p. 978, 979, 664 48 Moravany u Brna
Web projektu: eu.glp.com/cs/nemovitosti/glp-park-brno-holubice
Developer / Investor: GLP
Architekt: S-projekt plus, a.s.
Architekt interiérů: 
Projektant: S-projekt plus, a.s.
Generální dodavatel: GOLDBECK
Realitní kancelář (není povinné): GLP

Popis projektu

GLP Park Brno Holubice je ukázkou zdařilé kombinace nejmodernějších technologií, vysokých stavebních standardů a ESG (BREEAM Excellent), využití obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla a brzy i FVE), digitalizace provozu (BIM/digitální dvojče) a optimalizace spotřeby energií pomocí senzorů (IoT senzory). Podařilo se vybudovat dlouhodobě udržitelný a flexibilní prostor pro různé typy podnikání, který se přizpůsobuje měnícím se potřebám klientů. Navíce je celý rozlehlý areál (72 000 m2) citlivě začleněn do okolní krajiny, a to včetně rozsáhlých parkových úprav, komunitního ovocného sadu a sofistikovaného hospodaření s dešťovou vodou.

Developerský projekt v Holubicích je jedinečný z mnoha důvodů: nejvyšším technologickým a ESG standardům a dlouhodobé udržitelnosti, schopností nabízet nájemcům flexibilní využití prostor, využíváním obnovitelných zdrojů energie, nasazením nejmodernějších technologií pro správu nemovitostí, využití senzorů pro optimalizaci provozu a energií a citlivým zasazením do okolní krajiny (komunitní sad pro veřejnost, parkové úpravy).

Technické informace

Druh stavby: novostavba na zelené louce/brownfieldu
Zahájení stavby: 11/2021
Ukončení stavby: 08/2023
Kolaudace: 08/2023
Prodejní plocha nemovitosti: 72 000 m²
Zastavěná plocha:
Celková plocha balkonů, teras, zahrádek: 
Parkovací stání v nemovitosti
Parkovací stání mimo objekt: 311
Garážové stání
Třída PENB: C

Enviromentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): BREEAM Excellent

Použité environmentální technologie v projektu, které snižují dopad budovy/projektu na životní prostředí: 

TEPELNÁ ČERPADLA: Naprosto unikátní je využití tepelných čerpadel pro vytápění skladovacích a výrobních prostor včetně kanceláří. Ty budou navíc napájeny z fotovoltaických panelů, které budou na střechy v brzké době instalovány.

OPTIMALIZACE PROVOZU A SPOTŘEBY ENERGIÍ: Nájemci prostor mají přístup k provozním datům pronajatých prostor pomocí stovek senzorů: mohou tak digitálně optimalizace spotřebu energií pomocí energetického dashboardu.

ZAHRADNÍ ÚPRAVY BRÁNÍ VZNIKU TEPELNÝCH OSTROVŮ: Unikátní je i koncept parkových a terénních úprav, který pomohl rozlehlý areál začlenit do okolní krajiny, zabránit vzniku tepelných ostrovů a zpřístupnit areál široké veřejnosti – například vysázením komunitního ovocného sadu.

HOSPODAŘENÍ S VODOU: Spotřebu vody v areálu snižuje využívání zachycené dešťové vody, která následně slouží ke splachování toalet a zalévání zeleně. Díky tomu je areál z hlediska zásobování vody částečně soběstačný.

OSVĚTLENÍ DENNÍM SVĚTLEM: Maximální využití denního světla v kombinaci s kvalitním úsporným LED osvětlením snižují spotřebu energií a vytvářejí příjemné životní prostředí.

E-MOBILITA A FOTOVOLTAIKA: V neposlední řadě je holubický areál připraven na nástup e-mobility a širšího využití obnovitelných zdrojů z fotovoltaiky: protože areál byl dokončen teprve letos v srpnu, některé technologické instalace stále probíhají. Na střechy budou brzy instalovány fotovoltaické panely, které výrazně přispějí ke snížení spotřeby celého areálu, a to včetně nabíjení e-dodávek, které budou moci nájemci využít pro distribuci v rámci poslední míle (jednáme s prvními zájemci). Energie z fotovoltaiky bude využita v maximální míře pro spotřebu na místě: napájení teplených čerpadel a klimatizace, spotřebu v provozech nájemců, dobíjení e-dodávek určených k distribuci zboží v okolí.

Využití obnovitelných zdrojů v projektu (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): 30%

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): 

• Unikátní je využití tepelných čerpadel pro vytápění skladovacích hal a kancelářských prostor. Unikátnost spočívá v řešení vytápění hal, které se obvykle pomocí telených čerpadel nevytápějí.

• Digitalizace řízení (dashboard) energetického provozu budovy prostřednictvím senzorů (IoT – Internet-of-Things), které v reálném čase snímají teplotu, otevírání nakládacích bran, spotřebu energií, vody a další provozní data. Nájemci mohou tato data využívat pro optimalizaci spotřeby energií a provozu vůbec. 

• Příprava pro střešní fotovoltaiku: na střechy budou brzy instalovány fotovoltaické panely, které výrazně přispějí ke snížení spotřeby celého areálu a to včetně nabíjení e-dodávek, které budou moci nájemci využít pro distribuci v rámci poslední míle (jednáme s prvními zájemci). 

• Využívání denního světla v maximální míře díky četným světlíkům v kombinaci s kvalitním LED osvětlením.

• V okolí budov jsou navržené speciální parkové úpravy, které brání vzniku teplených ostrovů a poskytují prostor pro odpočinek zaměstnanců. Součástí je i komunitní ovocný sad, který je přístupný veřejnosti. 

• Spotřebu vody v areálu snižuje využívání zachycené dešťové vody, která slouží ke splachování toalet a zalévání zeleně

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? 

Tepelná čerpadla, a to i pro vytápění skladovacích/logistických prostor a samozřejmě kanceláří. Střechy jsou připraveny pro instalaci fotovoltaických panelů, které budou v brzké době instalovány.

Počet plánovaných nájemců, zasmluvněné nájemce, velikost pronajaté plochy a dominantní odvětví/segment nájemců: 

Celková plocha o výměře 72 000 je plně pronajata (ještě před termínem dokončení). Nájemci jsou z oblasti logistiky a distribuce (Zásilkovna/Packeta, ROHLIG SUUS, Expeditors, FAST ČR) a výroby (fischer automotive systems). 


• Zásilkovna (Packeta), logistika a distribuce, 12 000
• ROHLIG SUUS, logistika a distribuce, 13 000
• Expeditors, losgitika a distribuce, 7 000
• FAST ČR, logistika a servis elektrotechniky, 31 400
• fischer automotive systems, výroba, 6 000
• Lorenc Logistic, logistika, 2 600

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch): 

• Tepelná čerpadla pro vytápění kancelářských i skladovacích prostor. Vytápění skaldů je v tomto ohledu unikátní.

• Celý areál je navržen jako tzv. digitální dvojče pomocí BIM (Building Information Management). Toto digitální dvojče je propojeno s digitalizovaným dashboardem pracovníků správy budov, kteří mohou rychle reagovat na případné servisní zásahy a digitálně plánovat údržbu.

• Optimalizace spotřeby energií pomocí energetického dashboardu: sledování energetického provozu budovy prostřednictvím senzorů (IoT – Internet-of-Things), které v reálném čase snímají teplotu, otevírání nakládacích bran, spotřebu energií, vody a další provozní data. Nájemci mohou tato data dále využívat pro optimalizaci spotřeby energií a provozu vůbec.

• Příprava pro e-mobilitu a využití střešní fotovoltaiky: protože areál byl dokončen teprve letos v srpnu, některé technologické instalace stále probíhají. Na střechy budou brzy instalovány fotovoltaické panely, které výrazně přispějí ke snížení spotřeby celého areálu, a to včetně nabíjení e-dodávek, které budou moci nájemci využít pro distribuci v rámci poslední míle (jednáme s prvními zájemci). Energie z fotovoltaiky bude využita v maximální míře pro spotřebu na místě: napájení teplených čerpadel a klimatizace, spotřeba v provozech nájemců, dobíjení e-dodávek určených k distribuci zboží v okolí.

Financování

Název financující banky: GLP Fond CDP
Financování pomocí Green Bonds: Ne
Cena za m²
Celková investice do projektu (není povinné): 2 mld Kč
Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m² (prodej a pronájem): v průměru 5,5 EUR