Estate Awards

Nominace projekt: Green Port Strašnice

Kategorie

Rezidenční projekt roku (nad 30 jednotek)

Základní informace

Název projektu: Green Port Strašnice
Adresa projektu: Počernická 3479/1b, 100 00 Strašnice
Web projektu: https://www.jrd.cz/cs/greenn/aportn/astrasnice.html
Developer / Investor: JRD Real Estate
Architekt: Podlipný Sladký architekti
Architekt interiérů: Studio Notakio
Projektant: AED project, a.s.
Generální dodavatel: Metrostav
Realitní kancelář (není povinné):

Popis projektu

Pasivní projekt Green Port Strašnice vyrostl na místě původního sídla České námořní plavby. Námořní tématika se proto prolíná celým projektem. Tři domy se 156 zdravými byty doplňuje park a 900 m2 zelených vegetačních střech, které pomáhají zadržovat vodu a bojovat proti suchu. Pro Green Port Strašnice je typické využití přírodních materiálů a udržitelných technologií, které jsou šetrné k životnímu prostředí a zajišťují zdravé vnitřní mikroklima. V jeho základním vybavení jsou také izolační okna s trojskly a přípravou na předokenní žaluzie nebo automatický systém řízeného větrání s rekuperací tepla, který zajišťuje přísun čerstvého vzduchu po celý den.
Nechybí prostory pro komunitní setkávání se sousedy či vybavení pro cyklisty, jako jsou servisní stanice, myčky kol či stojany. Dále jsou zde nainstalovány rorýsovníky, ptačí budky pro hnízdění rorýsů na fasádě jednotlivých domů.

Technické informace

Druh stavby: novostavba na zelené louce/brownfieldu
Zahájení stavby: 02/2020
Ukončení stavby: 10/2022
Kolaudace: 06/2022
Prodejní plocha nemovitosti: 3 400 m²
Zastavěná plocha: 3 400 m²
Celková plocha balkonů, teras, zahrádek: 1 776 
Parkovací stání v nemovitosti: 182
Parkovací stání mimo objekt: 21
Garážové stání: 182
Třída PENB: B

Enviromentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): Ne 

Použité environmentální technologie v projektu, které snižují dopad budovy/projektu na životní prostředí: 

V projektu jsou využity přírodní materiály a udržitelné technologie šetrné k životnímu prostředí, které zajišťují zdravé vnitřní mikroklima. V jeho základním vybavení jsou také izolační okna s trojskly a přípravou na předokenní žaluzie nebo automatický systém řízeného větrání s rekuperací tepla, který zajišťuje přísun čerstvého vzduchu po celý den.

Využití obnovitelných zdrojů v projektu (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané):

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): 

Projekt svými technologiemi a opatřeními pomáhá snižovat energetickou spotřebu, zadržovat a využívat dešťovou vodu, omezovat přehřívání zástavby, rozšiřovat městskou zeleň, podporovat zachování biodiverzity.

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? 

Projekt nabízí zdravé bydlení s výborným tepelným, akustickým i světelným komfortem. Tepelný komfort uvnitř zajišťuje pasivní obálka (okna s trojskly, nadstandardní zateplení všech konstrukcí), doplňují ji lodžie, balkony či chytré exteriérové žaluzie v některých bytech. Centrálně řízené větrání s rekuperací a čidla CO₂ a těkavých látek obstarává dostatek čerstvého vzduchu bez pylu a prachu. Architekti domy dispozičně navrhli tak, aby do jednotlivých bytů proudilo přirozené denní světlo.

Projekt také klade velký důraz na nakládání s dešťovou vodou. Zasakování dešťových srážek v místě dopadu umožňuje distanční dlažba s většími spárami či plocha pro příjezd hasičů ze zatravňovacích dlaždic. Protože zde však nebylo technicky možné vyřešit stoprocentní vsak, svádí se dešťová voda do velké podzemní nádrže o objemu 35 tisíc litrů. Díky tomu se zpomaluje odtok do městské kanalizace a nashromážděnou vodou je možné zalévat přilehlou zeleň. K tomu slouží vývody na fasádě ve vnitrobloku, kde se lze na dešťovou vodu napojit. 

Aby rorýsi nepřicházeli ve městě o svá hnízdiště, vznikly na fasádě domů tzv. rorýsovníky vyrobené z dřevobetonové směsi. Svým umístěním vyhovují jak lidským, tak ptačím obyvatelům, kteří k nim potřebují dostatek prostoru pro bezpečné přilétnutí i opuštění. Rorýsi přilétají koncem dubna a již koncem července se vrací do tropů. Nezanechávají tak žádné viditelné stopy. Navíc se živí neoblíbeným hmyzem – mšicemi, komáry a pakomáry.

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch): 

Projekt nabízí příjemné vnitřní klima podle našich standardů zdravého bydlení. Díky nucenému větrání s rekuperací je v interiérech neustálý přísun čerstvého vzduchu a příjemná teplota po celý rok. Náklady na vytápění jsou zde díky technologii minimální. Materiály v bytech jsou šetrné, udržitelné a mají skvělé akustické vlastnosti, takže jsou byty příjemně tiché. Velký důraz je také kladen na dostatek světla v interiéru, kterému napomáhá jak samotná architektura budovy, tak velké prosklené plochy.

Financování

Název financující banky: Neuvedeno
Financování pomocí Green Bonds: Ne
Cena za m²: Neuvedeno
Celková investice do projektu (není povinné): Neuvedeno
Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m² (prodej a pronájem): Neuvedeno