Estate Awards

Nominace projekt: Hrad, Nová Zbrojovka

Kategorie

Rekonstrukce roku

Základní informace

Název projektu: Hrad, Nová Zbrojovka
Adresa projektu: Lazaretní 1/7, Brno
Web projektu: novazbrojovka.cz, novazbrojovka.cz/budova/d1
Developer / Investor: CPI Property Group
Architekt: KOGAA studio s.r.o. a Nová Zbrojovka s.r.o.
Architekt interiérů: KOGAA studio s.r.o. a Nová Zbrojovka s.r.o.
Projektant: Ing. Roman Vrba
Generální dodavatel: Brno Development Services s.r.o.
Realitní kancelář (není povinné): 

Popis projektu

Poprvé otevřela v roce 1928. Správní budova Zbrojovky z pera architekta Bohumíra Čermáka dohlížela na dění v této legendární továrně po dlouhá desetiletí. Po citlivé rekonstrukci plní stejnou funkci dál. Je totiž jednou ze vstupních bran do unikátního developerského projektu Nová Zbrojovka – nové, moderní, živé a propojené městské čtvrti, která roste v Brně.

S odkazem na významnou historii nese budova po rekonstrukci název Hrad. Víceúčelový objekt kombinuje kancelářské prostory, maloobchod a služby. Celková rekonstrukce kladla velký důraz na zachování původních historických prvků v maximální možné míře. Zvenčí zůstal funkcionalistický výraz budovy zcela zachován, uvnitř pak byla renovována například mramorová obložení, schodiště, krby, nábytek či původní výtahová šachta. Tyto prvky jsou citlivě zkombinovány s moderními technologiemi a přístupy. Jednou z dominant zůstává i po téměř 100 letech renovovaná reklamní světelná kostka s ikonickým logem.

Technické informace

Druh stavby: celková rekonstrukce
Zahájení stavby: 04/2022
Ukončení stavby: 07/2023
Kolaudace: 07/2023
Prodejní plocha nemovitosti: 2 869,49 m²
Zastavěná plocha: 975,4 m²
Celková plocha balkonů, teras, zahrádek: 938,91 
Parkovací stání v nemovitosti: 0
Parkovací stání mimo objekt: 31
Garážové stání: 0
Třída PENB: G

Enviromentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): n/a

Použité environmentální technologie v projektu, které snižují dopad budovy/projektu na životní prostředí: 

Jedná se o rekonstrukci a repurposing historické budovy se zachováním původní konstrukce i velké části původních materiálů a prvků. Budova využívá technologie pro snížení úniku tepla a LED osvětlení. Část parkovacích míst je vybavená elektronabíječkami.

Využití obnovitelných zdrojů v projektu (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané):

  • Budova má přípravu na komunitní energetiku, která bude součástí projektu Nová Zbrojovka. Všechny budovy, které to technicky umožňují, budou osázeny fotovoltaickými panely. Celkově zde budou vyráběny přibližně 4 MWp energie ročně, což odpovídá 1/3 spotřeby areálu.

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): 

Budova využívá ústřední vytápění z centrální výměníkové stanice pomocí radiátorů pod okny a rekuperaci do uzavřených místností. Celá budova je řízena pomocí programu pro inteligentní management budovy NEXODUS.

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? 

Celá budova je rozdělena do funkčních zón. Kancelářské prostory splňují standardy kancelářské A class budovy a jsou vybaveny variabilními a odhlučněnými zasedacími místnostmi. Ve společných prostorách jsou zachovány a obnoveny původní prvky v maximální možné míře. Ty jsou citlivě doplněny přírodními a recyklovanými materiály. Ve venkovní části vznikla rozsáhlá zelená plocha s parčíkem, lokálními keři i vzrostlými stromy a odpočinkovou zónou. Dešťová voda je zachytávána do retenčních nádob a využívána na závlahu.

Uveďte počet plánovaných nájemců, zasmluvněné nájemce, velikost pronajaté plochy a dominantní odvětví/segment nájemců: 

Veškeré pronajímatelné prostory jsou již zasmluvněné. Ohol.to (čistá plocha 64,67 m²; barber shop) BJP JP (čistá plocha 91,20 m²; obchod s oblečením) Euro Accessories – Gastro 1np + terasa (čistá plocha 317,33 m²) – Gym 1np (čistá plocha 159,58 m²) – Bar 4np + terasa (čistá plocha 295,35 m²) Watson Real Estate (čistá plocha 63,71 m²; kancelář) Brno Development Services (čistá plocha + balkon 720,53 m²; kancelář) CEVRE Consultants (čistá plocha 106,8 m²; kanceláře) ENG.CO.CZ (čistá plocha 194,81 m²; kanceláře) AERO Vodochody AEROSPACE (čistá plocha 215,69 m²; kanceláře)

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch):

Fungování objektu je v maximální možné míře automatizováno. Budovy využívá inteligentní management program NEXODUS, který řídí přístup do budovy i jednotlivých částí, rezervaci společných prostor i nabídku služeb.

Financování

Název financující banky: vlastní zdroje
Financování pomocí Green Bonds: Ne
Cena za m²: 30 000 Kč
Celková investice do projektu (není povinné): 90 000 000 Kč
Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m²: EUR 12 – 15/m2/měsíc, dle typu služebnosti