Estate Awards

Nominace projekt: Izolační trojskla IZOS Shadow

Kategorie

Technologické řešení roku real estate

Základní informace

Projekt/budova, kde bylo řešení implementováno: Izolační trojskla IZOS Shadow
Dodavatel řešení: HELUZ IZOS s.r.o.
Web dodavatele řešení: www.izos.cz
Investor: HELUZ IZOS s.r.o.

Popis projektu

Současné stavebnictví je významně ovlivněno naplňováním legislativy související s energetickou náročností budov. Od loňského roku došlo k jejímu výraznému zpřísnění reprezentovaném výrazným snížením hodnoty primární energie tak zvané referenční budovy podle tvaru obálky. Od letošního roku pak navíc dochází ke zpřesnění výpočtu při užití fotovoltaických systémů.
https://www.izos.cz/cs/diamant-z-ceskeho-skla-izos
Dnes posuzujeme námi navrženou stavbu s tak zvanou budovou referenční splňující požadavky dané normou. Co to pro stavebníka znamená v praxi? Každý dům potřebuje určité množství energie na své vytápění a mnohem více energie na chlazení. Její ekologický dopad zohledňuje faktor neobnovitelné primární energie, který neobnovitelné zdroje významně znevýhodňuje. Mohlo by se zdát, že bez využití obnovitelných zdrojů, jako je například tepelné čerpadlo nebo fotovoltaické systémy, se při návrhu neobejdeme. To je v mnoha případech pravda. Zároveň je ale nutné dodat, že se návrh domu stává daleko komplexnějším. Posuzování totiž úzce souvisí i s obálkou budovy, respektive s pasivními solárními zisky zasklením. Okna tedy představují velmi zajímavý aspekt návrhu, který může významně zlepšit celkovou energetickou bilanci budovy.

Technické informace

Oblast, které se řešení týká: Energetika
Měsíc a rok dokončení projektu: 09/2022

Popis implementovaného technologického řešení a použitých technologií:

Izolační trojsklo se sníženou světelnou a tepelnou propustností má tloušťku 44 mm. Trojsklo IZOS SHADOW tvoří tři skleněné tabule a dva distanční rámečky. Vyniká svou schopností blokovat sluneční záření. Je určeno především na místa, kde situace neumožňuje umístění stínicí techniky. Díky extrémně nízké hodnotě prostupu tepla Ug 0,5 najde své uplatnění také u velkoformátových oken. Vhodné pro všechny domy, zejména pasivní, nulové, nízkoenergetické a energeticky úsporné budovy. Doporučeno pro zasklívání ploch s orientací na východ, jih a západ.

Finanční přínos řešení pro provoz budovy (vyčíslení snížení spotřeby energie, vody proti srovnatelné budově; vyčíslení snížení provozních nákladů proti srovnatelné budově; potenciál vyšších tržeb díky přidané hodnotě technologického řešení):

Snižuje náklady na klimatizaci

Zamezení přehřívání interiéru v létě

Výrazné snížení tepelných ztrát

Přínos řešení v podobě nových produktů a služeb (popis nových produktů a služeb, které lze díky řešení nabídnout uživatelům budovy, nebo externím subjektům (např. provozovateli distribuční soustavy, provozovateli CZT):

Nová generace multifunkčního nízkoemisního a protislunečního pokovení v neutrálním vzhledu, který je vhodný pro rezidenční objekty.

Přínos řešení pro správu budovy (snížení počtu personálu; automatizace správy; centralizace správy více objektů; prediktivní údržba atd.):

Nahrazuje stínicí techniku.

Ostatní přínosy implementovaného řešení (evnironmentální dopad, dopad na komfort uživatelů, přínos pro věřejnost mimo budovu):

Energeticky efektivní zasklení ale není jen otázkou novostaveb, naopak stále více rezonuje toto téma u starších, respektive historických budov. Věděli jste, že přibližně 40 % spotřeby energie a asi 36 % emisí CO2 v Evropské unii připadá na budovy? Závazek uhlíkové neutrality se tedy nevyhnutelně váže také ke zlepšení energetické náročnosti obálky stávajících budov. Logicky tedy bude docházet k výměně zasklení, které tvoří nezanedbatelnou část pláště budovy. Pro evropský okenní průmysl je proto nesmírně důležitá iniciativa Renovation Wave, která zajistila přepracování energetické směrnice EPBD. Proto by mělo být klíčové správné zasklení. Klimatizování objektů je 3x nákladnější než vytápění. Sklo IZOS SHADOW se schopností odrazivosti sluneční paprsků a se solárním faktorem sníženým na hodnotu 36 % při venkovní teplotě blížící se teplotě 40 °C má teplotu vnitřního zasklení 20,5 °C, tedy o více než 1 °C méně než produkty se schopností získávání solárních zisků. S tím jde ruku v ruce klesající potřeba energie na chlazení interiéru.

Získané certifikace díky technologickému řešení (např. LEED, BREEAM atd.): OSVĚDČENO PRO STAVBU

Inovativnost technologického řešení (oproti standardnímu řešení dostupnému na trhu):

Chytré izolační zasklení reflektuje aktuální trend moderní architektury, který se zaměřuje na velké prosklené plochy budov. Přitom platí, že čím větší je zasklená plocha, tím větší důraz je nutné klást na specifické vlastnosti zasklení, které ovlivňují jak komfort uživatelů budovy, tak její celkovou energetickou bilanci. Z hlediska plochy tvoří rámy pouze přibližně 20 % okenních ploch, na zasklení tedy připadá minimálně 80 % plochy.

 

Komplexní sortiment izolačních skel IZOS umožňuje instalaci několika typů zasklení pro optimální využití jeho vlastností pro každé okno jiné zasklení. Záleží na jakou světovou stranu je objekt orientován tak je možné využít jiný typ zasklení. Právě pro jižní a západní stranu budovy, která nemá venkovní stínění je vhodné izolační trojsklo IZOS Shadow, které bylo použito při referenci The Diamond

 

Financování

Celkové náklady na investici (TCO – investice + provoz po dobu životnosti):
Odhadovaná návratnost investice v letech:
Způsob financování: zdroje investora
Název: Izolační trojskla IZOS Shadow