Estate Awards

Nominace projekt: Jinonický dvůr

Kategorie

Rekonstrukce roku

Základní informace

Název projektu: Jinonický dvůr
Adresa projektu: Řeporyjská 1/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice
Web projektu: creditasre.cz/projekty/jinonicky-dvur
Developer / Investor: CREDITAS Real Estate
Architekt: MS architekti s.r.o.
Architekt interiérů: MS architekti s.r.o.
Projektant: MS architekti s.r.o.
Generální dodavatel: EMEXKON s.r.o.
Realitní kancelář (není povinné):

Popis projektu

Základní ideou celého projektu je citlivá renovace nemovité kulturní památky se zachováním unikátních dobových architektonických prvků a stavebních elementů. Ta je doplněna stylovou výstavbou, a to s plným respektem k historii místa a okolnímu prostředí. Celková revitalizace komplexu je rozdělena do několika etap. S ohledem na pocit bezpečí je Jinonický dvůr budován jako uzavřený a neprůjezdný monitorovaný areál, v němž je veškerá doprava svedena do podzemního podlaží. Rezidenti Jinonického dvora mají k dispozici několik relaxačních zón, velké množství zeleně a historickou funkční kašnu.
Areál Jinonického dvora naleznete v pražských Jinonicích, rozkládá se v těsné blízkosti vilové zástavby a Panského rybníku, jakmile se ocitnete uvnitř uzavřeného areálu, dýchne na vás jedinečná atmosféra a ničím nerušený klid, přestože se nacházíte v živé části Prahy 5.

Technické informace

Druh stavby: celková rekonstrukce
Zahájení stavby: 2022
Ukončení stavby: 2023
Kolaudace: 2023
Prodejní plocha nemovitosti: 4 630 m²
Zastavěná plocha: 3 006,1 m²
Celková plocha balkonů, teras, zahrádek: 1 220 
Parkovací stání v nemovitosti: 0
Parkovací stání mimo objekt: 0
Garážové stání: 59
Třída PENB: C

Enviromentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): 

Jedná se o rekonstrukci historického objektu – kulturní památky. Bez enviromentálních certifikátů.

Použité environmentální technologie v projektu, které snižují dopad budovy/projektu na životní prostředí: 

V projektu je pro retenci dešťových vod využit Panský rybník. Vybrané jednotky mají nucené větrání s rekuperací. I přes historickou povahu objektu a zachování původních fasád vč. štukových prvků je realizováno vnitřní zateplení stěn a původních krovů.

Využití obnovitelných zdrojů v projektu (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): 

Vzhledem k povaze objektu nejsou využity obnovitelné zdroje vyjma podílu OZE v rámci dodávky elektřiny.

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): 

Objekt je vytápěn plynovou kotelnou a chlazen centrálním zdrojem chladu umístěným v suterénu dvorní části. Jednotky mají nucené větrání s rekuperací. Osvětlení společných prostor výlučně LED zdroji.

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? 

Dešťová voda je zachycena přímo do Panského rybníku v sousedství areálu, zde tak vznikla klidová/odpočinková zóna. Větrání vybraných jednotek u hlavních komunikací je nucené, jsou využita původní komínová tělesa pro vedení instalací, podkrovní jednotky jsou zateplené novou střešní skladbou na sanovaný krov, obsahují chlazení. Akustika je zajištěna původními i novými stěnami z klasických plných cihel, jednotky v podkroví certifikovanou skladbou mezibytových stěn a suchých podlah na trámové konstrukci stropu (Fermacell).

Uveďte počet plánovaných nájemců, zasmluvněné nájemce, velikost pronajaté plochy a dominantní odvětví/segment nájemců: 

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch):

Veškeré jednotky určeny k prodeji, komerční jednotky ve standardu shell and core. Bytové a ubytovací jednotky ve standardech Rustik a Modern.

Například moderní dveře pro vstupy do bytů splňující požadavky na bezpečnost a požární odolnost se vzhledem historických kazetových dveří. Prostory v přízemí jsou řešeny zdvojenou podlahou tzv. iglů, která je přes svody odvětrána až do úrovně střechy. Původní střešní krajina je zachována, veškeré moderní technologie jsou skryté a nekazí celkový vzhled střech. Krytina z bobrovek je kladena bez klempířských prvků do navázaného úžlabí. Veškeré práce na fasádách je za použití čistě přírodních materiálů a původních postupů. Atypicky přiznané nosné stropní trámy bez sádrokartonových podhledů.

Financování

Název financující banky: Komerční banka a.s.
Financování pomocí Green Bonds: Ne
Cena za m²: neuvádí
Celková investice do projektu (není povinné):neuvádí
Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m²:neuvádí