Estate Awards

Nominace projekt: JM Park Moravany

Kategorie

Industriální/logistický projekt roku

Základní informace

Název projektu: JM Park Moravany
Adresa projektu: Modřická č. p. 978, 979, 664 48 Moravany u Brna
Web projektu: www.jmpark-prodej.cz
Developer / Investor: JM Park Moravany s.r.o.
Architekt: ATX Architekti, s.r.o.
Architekt interiérů: 
Projektant: ATX Architekti, s.r.o.
Generální dodavatel:  POZIMOS, a.s.
Realitní kancelář (není povinné): Real Spektrum

Popis projektu

Projekt se skládá z výstavby dvou hal, ve kterých je vymezeno celkem 11 jednotek (boxů) se samostatným vjezdem a vstupem. V přední části objektu je umístěna administrativní dvoupodlažní část, v zadní části pak hala. Hlavní nosná konstrukce hal je tvořena železobetonovou prefabrikovanou konstrukcí. Fasáda je tvořena z tepelně izolačních panelů. Celá stavba je navržena jako energeticky velmi úsporná.

Dispozičně jsou boxy rozděleny na administrativní část a skladovací s možností lehké výroby. Administrativní část je přes dvě podlaží propojených vnitřním schodištěm. V přízemí je umístěn showroom nebo kancelář, zázemí pro zaměstnance a sociální zázemí. V patře pak kancelář, sklad a sociální zázemí.

Technické informace

Druh stavby: novostavba na zelené louce/brownfieldu
Zahájení stavby: 03/2022
Ukončení stavby: 12/2022
Kolaudace: 12/2022
Prodejní plocha nemovitosti: 4 225,5 m²
Zastavěná plocha: 4 635 m²
Celková plocha balkonů, teras, zahrádek: 0
Parkovací stání v nemovitosti: 33
Parkovací stání mimo objekt: 48
Garážové stání: 47
Třída PENB: B

Enviromentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): 

Použité environmentální technologie v projektu, které snižují dopad budovy/projektu na životní prostředí: 

Využití obnovitelných zdrojů v projektu (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): 0%

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): 

Tepelná izolace 2×30 mm ISOVER S + desky z pěnového polystyrenu o tl. 200 mm, celkem 260 mm tepelné izolace. Topení je teplovodní.

Zdroj tepla závěsný plynový kotel se zásobníkovým ohřívačem TUV, odvod spalin kouřovodem na střechu. Zajištění přívodu čerstvého upraveného vzduchu do hal – skladů, udržování teploty větracího vzduchu v zimním období t = +15°C v halách. Rovnotlaké větrání prostorů hal – skladů budou zajišťovat větrací jednotky ve vnitřním podstropním provedení pracující s čerstvým vzduchem, které zajišťují filtraci čerstvého vzduchu (EU7), rekuperaci vzduchu pomocí deskového rekuperátoru s účinnosí min 80%, a ohřev pomocí elektrického ohřívače. Chlazení kanceláří a showroomů bude klimatizačními jednotkami Multisplit pracujícími s cirkulačním vzduchem. Osvětlení v prostoru skladu 300 lux, zavěšená svítidla pod stropem (LED). Osvětlení v prostorech kanceláří 500 lux, nouzové osvětlení.

Osvětlení sociálních zařízení 200lux a ostatních obslužných místnostech 100 lux – osvětlovací tělesa zabudovaná v zavěšeném podhledu, podstropní nebo nástěnná LED.

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? 

vzduchotechnika, klimatizace, rozdělení podlahového topení na zóny, větrání dle zón.

Počet plánovaných nájemců, zasmluvněné nájemce, velikost pronajaté plochy a dominantní odvětví/segment nájemců: 

11 nájemců/vlastníků, bylo vše úspěšně rozprodáno, malá výroba, prodej

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch): 

Topení, vzduchotechnika, větrání hal, chlazení kanceláří, požární bezpečnost, elektrická instalace, kamerový a poplachový systém

Financování

Název financující banky: ČSOB
Financování pomocí Green Bonds: Ne
Cena za m²: 55 000 Kč
Celková investice do projektu (není povinné):
Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m² (prodej a pronájem): 55 000 Kč