Estate Awards

Nominace projekt: Kunsthalle Praha

Kategorie

Rekonstrukce roku

Základní informace

Název projektu: Kunsthalle Praha
Adresa projektu: Kunsthalle Praha, nadační fond Klárov 132/5 118 00 Praha 1
Web projektu: www.kunsthallepraha.org
Developer / Investor: Property Klárov a.s.
Architekt: Jan Schindler, Ludvík Seko, Zuzana Drahotová / Schindler Seko Architekti s.r.o.
Architekt interiérů: Schindler Seko Architekti s.r.o. + OH-Studio
Projektant: AED project, a.s. / Ing. Zbyněk Ransdorf
Generální dodavatel: STRABAG a.s.
Realitní kancelář (není povinné): Neuvedeno

Popis projektu

Původně byla Zengerova budova plná technologického zařízení transformující elektrickou energii pro napájení pražských tramvají. Díky modernizaci měnírny je nyní kompletní technologie přemístěna do malé části podzemí. Konverze zachovává původní vnější plášť budovy. Fasády a střechy jsou uvedeny do původního stavu. Všechny zachované charakteristické prvky jsou odborně restaurovány. Nová veřejná funkce budovy je zvenčí reprezentována dvěma architektonickými zásahy:

Vstup do Kunsthalle je vybudován na lávce, která vychází z chodníku a vede do zvýšené vstupní haly v úrovni tzv. piano nobile. Nový prostor galerie, nahrazující původní technologickou střešní terasu. Kvádrový objekt dostavby je skryt z hlavní ulice za střešními konstrukcemi stávajících krovů. Ze zadní ulice doplňuje hmota princip ustupující členité fasády. Vnitřní prostorová koncepce je zcela nová. Všechny prostory kaskádovitě plynou po různých úrovních ve smyslu „raumplanu“, který oproti původnímu řešení logicky navazuje na stávající neoklasicistní fasádní otvory. Kunsthalle nabízí veřejnosti tři velké galerijní prostory, konferenční sál, knižní salonek, vzdělávací prostory pro děti, Artshop, bistro a kavárnu s terasou s výhledem na Pražský hrad. Suterény slouží pro přípravy výstav, dílny pro restaurování uměleckých děl, depozitáře a umístění technologií.

Technické informace

Druh stavby: Celková rekonstrukce
Zahájení stavby: 06/2018
Ukončení stavby: 02/2022
Kolaudace: 08/2021
Celková plocha nemovitosti: 2287 m²
Zastavěná plocha: 1650 m²
Parkovací stání v nemovitosti: Ne
Parkovací stání mimo objekt: Ano
Garážové stání: Ne
Třída PENB: C

Uveďte získané environmentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): Z důvodů, že se jedná o konverzi nemovité kulturní památky v chráněné památkové zóně UNESCO nebyla certifikace požadována. Při demolicích byly zároveň ekologicky zlikvidovány hlinitanové betony, konstrukce kontaminované rtutí a olejovými látkami vzniklé předchozím provozem transformovny el. proudu. 

Využití obnovitelných zdrojů v projektů (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): Z důvodů, že se jedná o konverzi nemovité kulturní památky v chráněné památkové zóně UNESCO nebyla certifikace požadována. Při demolicích byly zároveň ekologicky zlikvidovány hlinitanové betony, konstrukce kontaminované rtutí a olejovými látkami vzniklé předchozím provozem transformovny el. proudu.

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): Vzduchotechnické jednotky jsou zaregulovány tak, aby se návštěvníci, ale i umělecká díla dostaly potřebné kvality a zároveň nebylo plýtváno energiemi. K tomu slouží správné zaregulování, včetně rekuperace. Osvětlení budovy je řízeno ve scénářích, které zohledňují provoz dle denního využití.

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? Popis systému hospodaření s šedou a dešťovou vodou; popis prvků kvalitního vnitřního prostředí (způsob zajištění správného větrání, správných teplot v létě a v zimě, kvalitního osvětlení, akustické pohody, zónování prostorů budovy atd.): Z důvodů, že se jedná o konverzi nemovité kulturní památky v chráněné památkové zóně UNESCO nebyla certifikace požadována. Při demolicích byly zároveň ekologicky zlikvidovány hlinitanové betony, konstrukce kontaminované rtutí a olejovými látkami vzniklé předchozím provozem transformovny el. proudu.

Uveďte nájemce, velikost pronajaté plochy a oblast výroby (není povinné): Neuvedeno

Víceúčelový objekt (účel v % z celkové plochy: kanceláře / maloobchod / volný čas / veřejné plochy): Neuvedeno

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch): Rekuperace, zpětné získávání tepla a jeho následné využití.

Financování

Název financující banky: Neuvedeno
Ostatní (vlastní) zdroje: Hlavní akcionář
Cena za m²: 19 390 Kč
Celková investice do projektu (není povinné): Neuvedeno

Doplňující informace

Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m² (prodej a pronájem): Neuvedeno