Estate Awards

Nominace projekt: Masaryčka

Kategorie

Technologické řešení roku real estate

Základní informace

Projekt/budova, kde bylo řešení implementováno: Masaryčka
Dodavatel řešení: Penta Real Estate
Web dodavatele řešení: https://www.masarycka.com/
Investor: Penta Real Estate s.r.o.

Popis projektu

Masaryčka, vlajková loď společnosti Penta Real Estate, se stane novým centrálním pulzujícím srdcem Prahy. Unikátní architektura světově proslulých architektů z ateliéru Zahy Hadid vytváří nový orientační bod, regeneruje obrovský brownfield patřící k Masarykově nádraží a vnáší do centra města novou kvalitu každodenního života. Celý záměr se snaží maximálně respektovat historii území a stávající zástavbu a zároveň vytváří mimořádné architektonické dílo, které se stává nedílnou součástí moderní podoby města.

Technické informace

Oblast, které se řešení týká
Měsíc a rok dokončení projektu

Popis implementovaného technologického řešení a použitých technologií:

Topení: Plynová kotelna je složená ze 2 kondenzačních kotlů na zemní plyn (každý 906kW) a 3 elektrických multikotlů (každý 144 kW), celkem 2 244 kW. 

Chlazení: Zdrojem chladu jsou 2 chladicí jednotky 1327kW a 1125kW a jedna chladicí jednotka s možností funkce jako tepelné čerpadlo 217kW. Jedná se kompresorové jednotky s kapalinovými kondenzátory  ve vnitřním provedení, umístěné ve strojovně chlazení ve 2.pp objektu. Instalovaný výkon zdroje chladu je celkem 2 669 kW. 

Systém rekuperace vzduchu je řešen oddělenými tepelnými výměníky, nehrozí tedy mísení virů mezi odváděným a přiváděným vzduchem.

HVAC je doplněno o zvlhčování skrápěním lamelového roštu, voda použitá na skrápění je akumulována spolu s dešťovou vodou a zpětně využita pro závlahu zeleně a splachování WC.

Osvětlení je výhradně LED, řízeno přítomnostními senzory. Osvětlení je řešeno tak, aby neozařovalo noční oblohu.

Finanční přínos řešení pro provoz budovy (vyčíslení snížení spotřeby energie, vody proti srovnatelné budově; vyčíslení snížení provozních nákladů proti srovnatelné budově; potenciál vyšších tržeb díky přidané hodnotě technologického řešení):

Veškeré stavební odpady byly důsledně tříděny. 

Dřevo použité na terasy má certifikaci FSC.

Na střechách jsou intenzivní plochy zeleně, sále jsou intenzivní zelení osazené i lodžie na fasádách budov. Zeleň na střechách i fasádách je opatřena automatickou závlahou. takto řešené zelené střechy významným způsobem snižují tepelné sálání objektu a přispívají k lepšímu mikroklimatu v okolí.

Budova je vybavena vlastní komunitní aplikací zajišťující přístup po budově bez použití vstupní karty, umožňuje sdílení parkovacích stání, zprostředkuje informace o budově a službách v jejím okolí, umožňuje hlášení závad, apod.

Budova má komunitní terasu vybavenou komfortním zahradním nábytkem, stíněním proti slunci a je obklopena zelení, terasa je přístupná všem nájemcům budovy.

 

V budově je prostorná kolárna (82 stojanů na kola) doplněné nejen šatnami a sprchami, ale i místností pro mytí kol a servisním stojanem.

Přínos řešení v podobě nových produktů a služeb (popis nových produktů a služeb, které lze díky řešení nabídnout uživatelům budovy, nebo externím subjektům (např. provozovateli distribuční soustavy, provozovateli CZT):

Systém řízení budovy (BMS Honewell Northern) je doplněn o Energy Management System, který vyhodnocuje efektivitu využití energií, navrhuje optimalizace a umožňuje tuto problematiku efektivně analyzovat.

(viz příloha)

Přínos řešení pro správu budovy (snížení počtu personálu; automatizace správy; centralizace správy více objektů; prediktivní údržba atd.):

Systém řízení budovy (BMS Honewell Northern) je doplněn o Energy Management System, který vyhodnocuje efektivitu využití energií, navrhuje optimalizace a umožňuje tuto problematiku efektivně analyzovat.

 

(viz příloha)

Ostatní přínosy implementovaného řešení (evnironmentální dopad, dopad na komfort uživatelů, přínos pro věřejnost mimo budovu):

Získané certifikace díky technologickému řešení (např. LEED, BREEAM atd.): LEED platinum

Inovativnost technologického řešení (oproti standardnímu řešení dostupnému na trhu):

 

Financování

Celkové náklady na investici (TCO – investice + provoz po dobu životnosti):
Odhadovaná návratnost investice v letech:
Způsob financování: zdroje investora
Název: Masaryčka