Estate Awards

Nominace projekt: Nová Elektra

Kategorie

Rezidenční projekt roku (nad 30 jednotek)

Základní informace

Název projektu: Nová Elektra
Adresa projektu: Ulice U Elektry a ulice Poděbradská, Praha 9 Hloubětín
Web projektu: www.finep.cz/cs/byty-nova-elektra
Developer / InvestorFINEP
Architekt: DAM architekti
Architekt interiérů: DAM architekti
Projektant: Buildin
Generální dodavatelHinton
Realitní kancelář (není povinné): FINEP

Popis projektu

Nová Elektra je klasickým městským domem, resp. dvojdomem s jednotnou základnou. Dům přirozeně vytváří ostrý, přitom architektonicky čistý roh nové uliční sítě a plní funkci vstupní brány vznikajícímu segmentu města. Ta vymezuje budoucí rezidenční oblast a zároveň dává lokalitě jasně definovaný styl a funkčnost. Část domu při ulici Poděbradská navazuje uliční fasádou na uliční čáru (odvozenou od již realizované zástavby v ulici). Tato část je dominantní a je v nároží navýšena o dvě podlaží, z pěti na sedm. Toto zvýraznění nároží je provedeno čistou hmotou objektu. Část domu přimykající se k ulici U Elektry pak dotváří koncept ideální formy bydlení ve městě – tedy blokové zástavby, která uzavírá prostředí vnitrobloku a zároveň jasně definuje uliční hmotu v dané ulici. Historie lokality se promítla i do interiéru budovy. Genius loci místa, které je spjato s rozvojem i vývojem elektrotechniky u nás se odráží i v mozaikách ve vstupních prostorech až puristicky čisté i přesné budovy. Tedy přesně tak, jak tomu odpovídá přesnost i strohost v elektrotechnickém průmyslu, kde čistota na jedné straně a přesnost na druhé hrají zásadní vliv na výsledek. Dům U Elektry, přestože je v lokalitě nyní jediný, není solitérním hráčem. Jde o první dílek do kompletní proměny celé lokality a svou architekturou nastavuje podmínky pro domy, které budou v lokalitě v dalších etapách realizovány. Je lehké na něj navázat, zapojit do městského bloku a pokračovat zde v konceptu domů, které na straně jedné budují živoucí prostředí městské ulice, a na straně druhé vytvářejí chráněné území uvnitř bloků se zelení pro obyvatele i návštěvníky lokality. Této funkcionalitě je podřízena i architektura domu, která je založena na minimalistickém pojetí fasád, účelném hmotovém čistém řešení směrem do ulice, naopak vystouplými balkóny do klidové zóny vnitrobloku a jasně daným moderním vnitřním dispozičním konceptem. Stavba plní převážně bytovou funkci. V nadzemních patrech jsou umístěny byty. V části při ulici Poděbradská jsou v přízemí navrženy komerční plochy přístupné přímo z ulice. Ve dvou podzemních podlažích je navrženo parkování a technické zázemí objektu. Dům U Elektry je počátek rozvoje lokality, kde v následujících letech vyroste bytový projekt navazující na historii tohoto výjimečného místa. Vznikne ojedinělý areál spojující tradici s technologií a nesoucí v sobě otisk umu, znalostí a energie, se kterou je toto místo spjato již 100 let.

Technické informace

Druh stavby: Novostavba
Zahájení stavby: 04/2020
Ukončení stavby: 11/2021
Kolaudace: 11/2021
Celková plocha nemovitosti: 7435 m²
Zastavěná plocha:
Parkovací stání v nemovitosti: Ano
Parkovací stání mimo objekt: Ano
Garážové stání: Ne
Třída PENB: B

Uveďte získané environmentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): Neuvedeno 

Využití obnovitelných zdrojů v projektů (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): Neuvedeno

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): Budova splňuje všechny normy a je realizována pro kvalitní a přitom ekonomicky efektivní správu nemovitosti s ohledem na funkčnost a kvalitu bydlení.

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? Popis systému hospodaření s šedou a dešťovou vodou; popis prvků kvalitního vnitřního prostředí (způsob zajištění správného větrání, správných teplot v létě a v zimě, kvalitního osvětlení, akustické pohody, zónování prostorů budovy atd.): Projekt realizován s využitím moderních technologií, postupů, které jsou využívány pro zajištění kvalitního bydlení a komfortu užívání nejenom samotné bytové jednotky, ale i celého domu, včetně společných prostor.

Uveďte nájemce, velikost pronajaté plochy a oblast výroby (není povinné): Neuvedeno

Víceúčelový objekt (účel v % z celkové plochy: kanceláře / maloobchod / volný čas / veřejné plochy): 5 % maloobchod (5 obchodních jednotek) a 95 % bydlení – celkem 92 bytových jednotek od 1+kk až po 4kk.

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch): Celkem 5 pronajímaných ploch je realizováno ve standardu umožňující dokončení dle potřeb nájemců
.

Financování

Název financující banky: Raiffeisenbank
Ostatní (vlastní) zdroje: Neuvedeno
Cena za m²: Neuvedeno
Celková investice do projektu (není povinné): Neuvedeno

Doplňující informace

Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m² (prodej a pronájem): Neuvedeno