Estate Awards

Nominace projekt: ORGANICA

Kategorie

Komerční office projekt roku

Základní informace

Název projektu: ORGANICA
Adresa projektu: náměstí Biskupa Bruna 3399/5
Web projektu: https://www.organicaostrava.cz
Developer / Investor: CONTERA Investment X. s.r.o.
Architekt: SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI s.r.o.
Architekt interiérů: SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI s.r.o.
Projektant: SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI s.r.o.
Generální dodavatel: CONTERA Management s.r.o.
Realitní kancelář (není povinné): 

Popis projektu

ORGANICA vyrostla na urbanisticky rozvolněné ploše bývalého brownfieldu, což umožnilo návrh svébytného solitéru. Jedná se o téměř čtvercový pozemek, který je na severní straně ohraničený budovou OC Fórum Nová Karolína, na jižní straně jej vymezuje linie severní fasády Trojhalí. Na východní straně pěší zóna vedoucí z náměstí Biskupa Bruna k Trojhalí, kde mezi budovou Organicy a pěší zónou vznikl příjemný park tvořený kruhovými zelenými plochami, které se propisují i do atria navrhované budovy. Na západní straně je pozemek ohraničený hlavní komunikací, a proto v tomto místě je umístěna technická fasáda budovy. Ve volných nárožích se budova vypíná zatím co ve středních částech pozemku stahuje dovnitř, tak aby mezi budovami vznikl příjemný prostor-park, výhled z kanceláří do zeleně.
Uvnitř budovy je navrženo kruhové centrální atrium, které slouží jako hlavní „křižovatka“. Přístupy do hlavních provozů budovy vedou hlavně z atria. Další pohyb po parteru je orientován též kolem skleněné fasády v atriu, umožňuje tak návštěvníkům a zaměstnancům budovy neustálý kontakt s exteriérem. Koncept objektu je postaven zejména v parteru na silném principu prolnutí exteriéru a interiéru. Tento princip je pak zopakován i na terase v 6NP, kde terasy porostlé bujnou zelení svými zálivy zabíhají do půdorysu a naklání fasády tak, aby byl v co největší míře výhled orientován právě do těchto ploch. Park na východní straně slouží jako příjemný pobytový prostor, zeleň umístěna v těchto dvou místech nabízí útočiště pro drobné ptactvo a hmyz. Organica je protkána slunečním svitem a prostupuje jí zeleň v mnoha formách.

Budova má jemně ustoupený parter vůči nadzemním částem, vytváří tak malé loubí pro partery orientované v této části budovy. Uprostřed této fasády je umístěný vstup do atria, do kterého Vás plynule navedou oblouková skla prosklené fasády. Vstup jemně svírá prostor, který s napětím odhalí velkolepé atrium.

Kontext poněkud drsného ostravského urbanismu je díky tomuto novému tvaru/hmotě decentně doplněn o jemnější křivky.

Typická podlaží, ve kterých se počítá s umístěním kancelářských prostorů mají minimalizovaná a v co největší míře do tmavých částí umístěna jádra obsahující výtahy, schodiště, šachty a společné toalety.
Výtahové loby má zakřivený tvar a je orientováno kolmo na fasády a umožňuje tak dennímu světlu proudit do výtahového lobby z obou stran, a při vstupu do kancelářských prostor, přímý kontakt s exteriérem.

V šesté podlaží je ustupující s obytnou terasou a výhledem na Lysou horu, Vítkovické železárny a panorama Ostravy. Na industriální vzhled přilehlého okolí reaguje i technologická terasa, na které jsou umístěna „střeva budovy“ vzduchotechnické jednotky, DA, větrání, fotovoltaické panely a v neposlední řadě hmyzí hotel.

Budova je od parteru po střechu prostoupena zelení, a to i na technologické střeše, kde je k odstínění vzduchotechnických jednotek použitý bambus. Prvky zeleně jsou v hojné míře aplikovány i v interiéru budovy, pomocí zelených stěn, zavěšených květníků, truhlíků a dělících nábytkových prvků vyskládaných pokojovými rostlinami.

Fasáda je zalamovaná inspirována industriálním ozubeným kolem, které vypadlo z těžebních věže a prorůstá zelní. Kratší část zubu je pevná a každý druhý modul je doplněn o otevíravou klapku, která umožňuje přístupu čerstvého vzduchu do budovy, delší část je prosklená, u budovy byl kladen velký důraz na transparentnost skel, byla použita speciální sklovina, které nezkresluje pohled z interiéru do exteriéru a při pohledu z exteriéru zřetelně ukazuje interiér budovy. Na římsy byl použitý nerezový plech s perforací, který odrazy slunečního světla umocní organický tvar budovy, a při pohybu kolem budovy se neustále proměňuje. Perforace dodává římsám vzdušnost a lehkost, vytváří jakýsi závoj.

V interiéru budovy jsou použité prvky pohledového betonu s odhalenými technologiemi, doplněné na exponovaných místech lamelami, které celý pohled do podhledu zjemňují. V prostorech kanceláří je použité velké množství skleněných příček, které umožňují průhledy několika místnostmi.
Prostorem interiéru běží dva hlavní koridory, které se v nejužších místech budovy sbíhají v jeden, v těchto místech dochází k jedinečnému okamžiku, kdy je kancelářské plocha prosvětlena denním světlem z obou stran, jak ze strany átria tak ze strany vnější fasády. Chodbový koridor má pevný podhled vytvářející v interiéru jemnou křivku a jaké si levitující plato po krajích olemované světelnou linkou, tento jemný hladký prvek je pak v ploše kanceláře doplněn o jaký si chaotický prvek podhledu, kde jsou svým způsobem nahodile rozmístěny akustické panely, technologie a svítidla, tyto dva principy pak vytváří vyvážený celek. Světlý interiér je doplněný prvky dřeva a velkým množstvím atypického nábytku, který pocitově odděluje jednotlivé prostory.

Technické informace

Druh stavby: novostavba na zelené louce/brownfieldu
Zahájení stavby: 08/2021
Ukončení stavby: 08/2023
Kolaudace: 08/2023
Prodejní plocha nemovitosti: 39 904 m² 
Zastavěná plocha: 12 027 m²
Celková plocha balkonů, teras, zahrádek:  1 201 m²
Parkovací stání v nemovitosti: 312
Parkovací stání mimo objekt: 5
Garážové stání: 312
Třída PENB: B

Enviromentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): BREEAM – úroveň EXCELLENT

Použité environmentální technologie v projektu, které snižují dopad budovy/projektu na životní prostředí:

Fotovoltaické panely na střeše budovy. Využití dešťové vody na zálivku zeleně. Napojení objektu na horkovod a centrální zdroj chladu (využití ekologického chladiva s nízkým potenciálem globálního oteplování)

Využití obnovitelných zdrojů v projektu (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): FVE 4%

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení):

Distribuci čerstvého vzduchu zajistí inteligentní systém, teplota i kvalita bude kontrolována pomocí čidel CO2, které reagují na koncentraci lidí v prostoru. Automatizované řízení ohřevu a chlazení budovy podle předpovědi počasí, díky meteostanici, která bude součástí budovy. Napojení objektu na horkovod a centrální zdroj chladu (využití ekologického chladiva s nízkým potenciálem globálního oteplování). V celém objektu je instalované LED osvětlení. Podružné měření spotřeb energií.

Jaké obnovitelné zdroje se využívají?

Distribuci čerstvého vzduchu zajistí inteligentní systém, teplota i kvalita bude kontrolována pomocí čidel CO2, které reagují na koncentraci lidí v prostoru. Automatizované řízení ohřevu a chlazení budovy podle předpovědi počasí, díky meteostanici, která bude součástí budovy. Napojení objektu na horkovod a centrální zdroj chladu (využití ekologického chladiva s nízkým potenciálem globálního oteplování). V celém objektu je instalované LED osvětlení. Využití dešťových vod na zálivku.

Uveďte počet plánovaných nájemců, zasmluvněné nájemce, velikost pronajaté plochy a dominantní odvětví/segment nájemců:

TietoEvry (16 048 m²) – IT sektor, Stora Enso (2 301 m²) – výroba obnovitelných materiálů, Kanteen (1 237 m²), Individual Fitness (805 m²), COKAFE (283 m²)
Víceúčelový objekt (účel v % z celkové plochy: kanceláře / maloobchod / volný čas / veřejné plochy):  80% kanceláře, 10% retail, 7% volný čas, 16% veřejné plochy

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch):

Vzduchotechnika s inteligentní distribucí vzduchu, CO2 čidla. LED osvětlení. Chytrý parkovací systém s možností rezervací parkovacích míst. Virtuální recepce. USB nabíjení mobilních zařízení u venkovních laviček v atriu objektu. Turnikety a výtahy vybaveny čtečkami kartet a QR. Implementace smart softwaru Sharry, díky němuž bude možné místo plastové karty využít kartu v mobilu, poslat pozvánku pro návštěvy s QR kodem, nahlásit závadu přes aplikaci Organica, prohlédnout si menu kantýny nebo sdílet aktuální novinky v budově. Nabíječky pro elektromobily a elektrokola, včetně zázemí pro cyklisty. Biodiverzita je podpořena rozmanitými druhy stromů a keřů, instalované jsou krmítka pro ptáky nebo hmyzí hotel. Velké množství zeleně se nachází v otevřeném atriu a v parku před budovou. Na posledním ustupujícím podlaží jsou navržené zelené terasy.

Financování

Název financující banky
Financování pomocí Green Bonds: Ne
Cena za m²
Celková investice do projektu (není povinné):
Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m²: