Estate Awards

Nominace projekt: Panattoni Park Chomutov North

Kategorie

Industriální/logistický projekt roku

Základní informace

Název projektu: Panattoni Park Chomutov North
Adresa projektu: Jirkov, Ústecký kraj
Web projektu: panattonieurope.com
Developer / Investor: Panattoni / RSJ
Architekt: RotaGroup a.s.
Architekt interiérů: 
Projektant: RotaGroup, a.s.
Generální dodavatel: Goldbeck
Realitní kancelář (není povinné):

Popis projektu

Panattoni Park Chomutov North se pyšní rozsáhlou investicí do podpory biologické rozmanitosti i v okolí průmyslové zóny. Biokoridor s výsadbou zeleně o rozloze 1,5 hektaru se skládá ze dřevin stromového i keřového patra s důrazem na původní druhy. Vysazeno bylo téměř 450 stromů a přes 12 000 keřů. Prostor zůstane neoplocen, přirozeně tak naváže na revitalizaci přilehlých břehových porostů. Na vhodných místech jsou vyhloubeny tůňky pro zvýšení místní druhové rozmanitosti. Z doplňujících opatření lze zmínit luční porosty, budky pro různé druhy ptactva i netopýrů či zídka pro plazy (zejména pro chráněnou ještěrku, která byla i během stavebních prací pod dohledem bio dozoru) a hmyzí hotel.

Společnost Amazon využívá téměř 15 000 metrů čtverečních haly A v rámci Panattoni Parku Chomutov North. Tato nová výrobní hala byla spuštěna v říjnu letošního roku a nabídla pracovní příležitosti pro 200 osob. Samotná hala je ekologicky šetrná a usiluje o získání hodnocení Excellent v rámci certifikace BREEAM New Construction. Nová výrobní hala u Chomutova slouží pro automatizovaný potisk triček a zakázkovou výrobu doplňků v rámci programu „Amazon Merch on Demand“ pro český i zahraniční trh. Společnost Amazon již provozuje distribuční centra v Dobrovízi u Prahy a v Kojetíně na Přerovsku. Tato nová budova je již čtvrtou, kterou Amazon převzal od společnosti Panattoni v Česku během posledních deseti let.

Budova pro společnost Jungheinrich představuje špičkovou technologii – má nadstandardní izolaci, venkovní žaluzie a tepelné čerpadlo, které snižuje náklady na energii. Kromě toho využívá dešťovou vodu pro splachování v průmyslové zóně, což dále podtrhuje její ekologický přístup. Tato budova má rozlohu 37 000 m2 a je součástí průmyslové zóny Panattoni Park Chomutov North. Investice do její výstavby přesahuje 1,5 miliardy korun, což ji řadí mezi největší investice v regionu. Společnost Jungheinrich plánuje zahájit výrobu v třetím čtvrtletí letošního roku, což vytvoří přibližně 350 kvalifikovaných pracovních míst v oblasti výroby. Celkový projekt výstavby zahrnuje také opatření na podporu biodiverzity v okolí stavebního území.

Technické informace

Druh stavby: novostavba na zelené louce/brownfieldu
Zahájení stavby: 01/2022
Ukončení stavby: 04/2022
Kolaudace: 04/2022
Prodejní plocha nemovitosti: 49 000   
Zastavěná plocha49 000 m²
Celková plocha balkonů, teras, zahrádek: 
Parkovací stání v nemovitosti: 302
Parkovací stání mimo objekt: 0
Garážové stání: 0
Třída PENB: B

Enviromentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): V procesu certifikace – BREEAM New Construction 2016 v úrovni Excellent

Použité environmentální technologie v projektu, které snižují dopad budovy/projektu na životní prostředí: 

Panattoni Park Chomutov North se pyšní rozsáhlou investicí do podpory biologické rozmanitosti i v okolí průmyslové zóny. Biokoridor s výsadbou zeleně o rozloze 1,5 hektaru se skládá ze dřevin stromového i keřového patra s důrazem na původní druhy. Vysazeno bylo téměř 450 stromů a přes 12 000 keřů. Prostor zůstane neoplocen, přirozeně tak naváže na revitalizaci přilehlých břehových porostů. Na vhodných místech jsou vyhloubeny tůňky pro zvýšení místní druhové rozmanitosti. Z doplňujících opatření lze zmínit luční porosty, budky pro různé druhy ptactva i netopýrů či zídka pro plazy (zejména pro chráněnou ještěrku, která byla i během stavebních prací pod dohledem bio dozoru) a hmyzí hotel.

Využití obnovitelných zdrojů v projektu (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): 

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): 

Budova Jungheinrichu je vybavena energeticky úspornými systémy vytápění a chlazení. Toto vytápění a chlazení využívá moderní technologie s vysokou energetickou účinností, což znamená, že minimalizuje ztráty energie a snižuje náklady na provoz. Vytápění a chlazení: Vytápění haly je řešeno plynovými infrazářiči. Administrativní vestavek bude vytápěn kondenzačními plynovými kotli, ostatní vestavky elektrickými přímotopy. Ve vestavkách je navrženo VZT s rekuperací a chlazení split. Zdroje chladu mají nízký GWP (méně než 1000). Nízkoemisní kotle pro kancelářské vestavky – suché emise NOx<56mg/kWh. Kvalita vnitřního ovzduší: Studie tepelného komfortu pomohla optimalizovat pohodu nájemníků. Větrací systém je navržen tak, aby zajistil optimální tepelný komfort pro pracovníky v budově. Hluk: Hladiny vnitřního a vnějšího hluku byly změřeny a splňují požadavky přísnější než národní legislativa. Osvětlení: Všechna vnější a vnitřní světla v hale a administrativní části jsou vysoce účinná LED. Umělé osvětlení v kancelářských prostorách je instalováno s minimálním řídicím modulem pro 4 pracovní prostory. To má pozitivní vliv na snížení nákladů na světelnou energii, protože jsou osvětleny pouze aktuálně obsazené pracovní prostory. 10 typů materiálů bude mít prohlášení EPD (Environmental Product Declaration) – max. 2 certifikáty od jednoho typu prvku.

Také budova Amazonu je vybavena energeticky úspornými systémy vytápění a chlazení. Toto vytápění a chlazení využívá moderní technologie s vysokou energetickou účinností, což znamená, že minimalizuje ztráty energie a snižuje náklady na provoz. Spotřeba primární energie se oproti výchozímu stavu snížila o 11,89 %. Vytápění a chlazení: Topný systém v kanceláři a v hale, který byl instalován tak, aby splňoval požadavky na vytápění a ohřev vody v budově, má velmi nízkou úroveň emisí NOx. Kvalita vnitřního ovzduší: Pro zajištění dobré kvality vnitřního ovzduší byla změřena úroveň celkových těkavých organických sloučenin (TVOC) a koncentrace formaldehydu uvolňovaného z vnitřních povrchových úprav a vybavení, které splňují přísné požadavky BREEAM. Byly instalovány výrobky s nízkým obsahem celkových těkavých organických látek. Studie tepelného komfortu pomohla optimalizovat pohodu nájemníků. Vnější žaluzie hrají klíčovou roli v regulaci teploty, což umožňuje snižovat spotřebu energie potřebné k chlazení v letních měsících. Větrací systém je navržen tak, aby zajistil optimální tepelný komfort pro pracovníky v budově. Hluk: Hladiny vnitřního a vnějšího hluku byly změřeny a splňují požadavky přísnější než národní legislativa. Osvětlení: Všechna vnější a vnitřní světla v hale a administrativní části jsou vysoce účinná.

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? 

V Panattoni Parku Chomutov North byl systém hospodaření s dešťovou vodou a šedou vodou je navržen tak, aby minimalizoval spotřebu pitné vody. V obou budovách byl instalován unikátní systém na odvod dešťové vody, který snižuje spotřebu pitné vody v budově. Aplikovanými systémy se snižuje zátěž na místní vodní zdroje a zajišťuje udržitelný provoz. Odlučovače ropných látek jsou klíčovým prvkem pro zachycení dešťové vody z manévrovacích a parkovacích ploch. Tím se zabraňuje znečištění vodních toků a zlepšuje kvalita povrchových vod. Všechny materiály byly vybrány s ohledem na jejich potenciál a dopad na udržitelnost. Upřednostňovány byly materiály z ekologických zdrojů. Mnoho materiálů má environmentální prohlášení o výrobku. Veškeré dřevo použité na projektu bylo legálně vytěženo a legálně obchodováno. Veškeré dřevo použité na projektu bylo legálně vytěženo a legálně obchodováno. Veškerá zeleň na stávajícím pozemku byla přesazena, nic nebylo káceno. Veškerá zeleň je lokální, doplněná keříky a loukou.

Počet plánovaných nájemců, zasmluvněné nájemce, velikost pronajaté plochy a dominantní odvětví/segment nájemců: 

Amazon – výrobní hala u Chomutova slouží pro automatizovaný potisk triček a zakázkovou výrobu doplňků v rámci programu „Amazon Merch on Demand“ pro český i zahraniční trh. Jungheinrich – přední světový dodavatel manipulační techniky.

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch): 

Pracovníci mohou využívat systém sdílení automobilů. Uživatelé budovy tak přispívají ke snížení emisí CO2 ze silniční dopravy spojené s provozem budovy. Pro uživatele budovy, kteří dojíždějí do práce na kolech, je k dispozici kompletní zázemí v přístřešku vybaveném umělým osvětlením. Pro bezpečné uložení cyklistického oblečení jsou připraveny uzamykatelné skříňky a k dispozici jsou oddělené pánské a dámské umývárny a toalety.

Financování

Název financující banky: Česká spořitelna

Investor projektu: investiční skupina RSJ

Financování pomocí Green Bonds: Ne
Cena za m²
Celková investice do projektu (není povinné):
Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m² (prodej a pronájem):