Estate Awards

Nominace projekt: Panattoni Park Kojetín

Kategorie

Industriální / logistický projekt roku

Základní informace

Název projektu: Panattoni Park Kojetín – Robotické distribuční centrum Amazon
Adresa projektu: 752 01 Kojetín
Web projektu: panattonieurope.com
Developer / InvestorPanattoni (Panattoni Czech Republic Development s.r.o.) / Accolade
Architekt: Rota Group a.s.
Architekt interiérů: Neuvedeno
Projektant: Goldbeck Bau s.r.o.
Generální dodavatel: Goldbeck Bau s.r.o.
Realitní kancelář (není povinné): CBRE

Popis projektu

Robotické distribuční centrum Amazonu v Panattoni Parku Kojetín představuje unikátní logistický projekt v první plnohodnotně vícepatrové průmyslové budově v České republice. Díky svému modernímu vybavení a šetrnému přístupu k životnímu prostředí i vysoké energetické soběstačnosti, jednoznačně přebírá pozici nejmodernější logistické haly v zemi.

Distribuční centrum v Kojetíně je jedinečné nejen svou velikostí, ale především tím, jak zásadní úsporu zastavěné plochy nabízí. Zatímco celková rozloha haly přesahuje 187 tisíc metrů čtverečních, půdorys zabírá méně než třetinu, tedy pouze 51 tisíc metrů čtverečních. Výška budovy přesahuje v místech, kde vedou schodišťové šachty, 27 metrů.

Projekt nabízí svým rozsahem v ČR zcela unikátní využití obnovitelných zdrojů a to prostřednictvím energie okolního prostředí. Aby byl provoz ohleduplný k životnímu prostředí, byly na celou plochu střechy nainstalovány moderní fotovoltaické panely o výkonu 4 MW. To pro představu převyšuje běžné domovní instalace o tři řády. Fotovoltaika na střeše budovy pokryje až 68,2 % energie spotřebované v areálu. Celé distribuční centrum se bude místo plynu vytápět tepelnými čerpadly. Pro ohřev teplé vody využívá téměř ze 75 % tepelná čerpadla – vzduch, voda. 

Nová distribuční hala vznikla na pozemcích bývalých usazovacích nádrží cukrovaru. Železobetonovým recyklátem z jeho demolice byla zavezena okolní kaliště. Celý brownfield bylo proto nutné před zahájením stavby sanovat a odstranit ekologické zátěže. Samotná výstavba čtyřpodlažní budovy byla v mnoha ohledech specifická a náročná z hlediska koordinace stavebních prací i firem na staveništi.

Logistická hala splňuje přísné ekologické požadavky a aspiruje tak na mimořádně vysoké hodnocení v rámci ekologické certifikace BREEAM New Construction – Excellent. Tato ambice ovlivnila stavbu budovy hned od počátku. 

Díky tomu, že je v blízkosti areálu železnice, bylo možné dovézt na stavbu 6800 panelů vlakem přímo z továrny na výrobu betonových prvků. Váha panelů přesáhla 80 tisíc tun. Vlaky nahradily 2267 kamionů, které by bylo potřeba využít k přepravě těchto panelů. Právě to, z jaké vzdálenosti se dováží stavební materiál, je jedním z mnoha kritérií, které se hodnotí v průběhu certifikace BREEAM.

Důraz na ekologii a udržitelnost je patrný i v dalších aspektech. V areálu se nachází například broukoviště, ještěrkoviště či hmyzí hotely nebo včelí úly. Nadstandardní bylo i vysázení 500 stromů, 300 z nich přímo v areálu, zbytek v Kojetíně. Na části pozemku je vysázená květnatá louka, jako zdroj potravy pro včelstva chovaná přímo v areálu či v širém okolí. V areálu se nachází více než 30 nabíjecích stanic pro elektromobily.

Technické informace

Druh stavby: Novostavba
Zahájení stavby: Q2/2021
Ukončení stavby: Q3/2022
Kolaudace: Q3/2022
Celková plocha nemovitosti: 187000 m²
Zastavěná plocha: 51000 m²
Parkovací stání v nemovitosti: Ne
Parkovací stání mimo objekt: Ano
Garážové stání: Ne
Třída PENB: A

Uveďte získané environmentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): Projekt cílí na certifikaci BREEAM New Construction 2016 na úrovni Excellent.

Využití obnovitelných zdrojů v projektů (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): Energie okolního prostředí – střešní fotovoltaická elektrárna, která pokryje až 68,2% energie spotřebované v areálu (3517,6 MWh/rok). Pro ohřev teplé vody využíváme téměř ze 75 % tepelná čerpadla – vzduch, voda.

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): Pro chlazení, větrání a dohřev větracího vzduchu v hale je navržen systém s cirkulačními jednotkami. Vytápění a chlazení administrativní přístavby a přístaveb s denními místnostmi a hygienickým zázemím je zajištěno pomocí VRF multi-split systémů. Vedlejší místnosti, resp. schodiště apod., jsou vytápěny pomocí elektrických konvektorů. Větrání hygienického zázemí, denních místností a administrativní budovy je zajištěno nuceně pomocí VZT jednotek se ZZT. V administrativních částech objektu, je teplá voda připravována lokálně v elektrických ohřívačích. Ve vestavbě A je navržena centrální příprava teplé vody v nepřímo ohřívaných zásobnících o celkovém objemu 4x 1000 l. Teplá voda je připravována o teplotě 60 °C, pomocí tepelných čerpadel vzduch voda. Na střeše objektu je navržen FVE systém. V budově je zavedeno zónování osvětlení v kancelářích (max. 4 pracovní místa na jeden vypínač). Všechny navržené výrobky a stavební materiály splňují požadavky na nízkou hladinu koncentrace těkavých organických látek (VOC) a hlavní použité materiály mají prohlášení o ochraně životního prostředí. Energie využívá inteligentní systém vnitřního i venkovního LED osvětlení – Podrobné podružné měření spotřeb energií. Vybrané stavební materiály prošly výběrem s přihlédnutím k ekologii a udržitelné výstavbě. Řada materiálů má některý z certifikátů ISO 14001, BES či FSC i environmentální prohlášení o produktu EPD (Environmental Product Declaration).

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? Popis systému hospodaření s šedou a dešťovou vodou; popis prvků kvalitního vnitřního prostředí (způsob zajištění správného větrání, správných teplot v létě a v zimě, kvalitního osvětlení, akustické pohody, zónování prostorů budovy atd.): Energie ze slunce (fotovoltaika), energie z okolního prostředí (tepelná čerpadla – vzduch, voda). Na celé ploše střechy je instalována FVE, která pokryje 68,2% spotřeby el. energie budovy (3517,6 MWh/rok). Pro ohřev teplé vody projekt využívá téměř ze 75 % tepelná čerpadla – vzduch, voda.

Uveďte nájemce, velikost pronajaté plochy a oblast výroby (není povinné): Celý průmyslový areál využívá společnost Amazon. Průmyslový park slouží jako zázemí pro robotické distribuční centrum.

Víceúčelový objekt (účel v % z celkové plochy: kanceláře / maloobchod / volný čas / veřejné plochy):  

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch): Projekt nabízí svým rozsahem v ČR zcela unikátní využití obnovitelných zdrojů a to prostřednictvím energie okolního prostředí. Aby byl provoz ohleduplný k životnímu prostředí, byly na celou plochu střechy nainstalovány moderní fotovoltaické panely o výkonu 4 MW. To pro představu převyšuje běžné domovní instalace o tři řády. Fotovoltaika na střeše budovy pokryje až 68,2 % energie spotřebované v areálu. Celé distribuční centrum se bude místo plynu vytápět tepelnými čerpadly. Pro ohřev teplé vody využívá téměř ze 75 % tepelná čerpadla – vzduch, voda. V areálu se nacházejí prvky, které pomáhají zlepšit pracovní prostředí pro všechny zaměstnance. Budova má ve všech patrech okna, prostřednictvím kterých proniká denní světlo do budovy. Díky tomu, mají zaměstnanci budovy na pracovišti lepší podmínky k výkonu práce. Kvůli lepšímu světlu jsou pracovní stanice umístěny po obvodu haly, co nejblíže k oknům. Dále se v areálu nacházejí dobíjecí stanice pro elektromobily. Na části pozemku je vysázená květnatá louka, jako zdroj potravy pro včelstva chovaná přímo v areálu či v širém okolí. V areálu se nachází více než 30 nabíjecích stanic pro elektromobily. Důraz na ekologii a udržitelnost je patrný i v dalších aspektech. V areálu se nachází například broukoviště, ještěrkoviště či hmyzí hotely nebo včelí úly. Nadstandardní bylo i vysázení 500 stromů, 300 z nich přímo v areálu, zbytek v Kojetíně.

Financování

Název financující banky: Sdružení bank: Raiffeisenbank, KB, Česká spořitelna
Ostatní (vlastní) zdroje: Accolade, investiční skupina
Cena za m²: Neuvedeno
Celková investice do projektu (není povinné): Neuvedeno

Doplňující informace

Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m² (prodej a pronájem): Neuvedeno