Estate Awards

Nominace projekt: Panattoni Park Pilsen West II – budova Shape Corp.

Kategorie

Industriální/logistický projekt roku

Základní informace

Název projektu: Panattoni Park Pilsen West II – budova Shape Corp.
Adresa projektu: Panattoni Park Pilsen West II, Havířská 1388, 330 23 Nýřany
Web projektu: panattonieurope.com
Developer / Investor: Panattoni (Panattoni Czech Republic Development s.r.o.) / AEW Logistis
Architekt: RotaGroup a.s..
Architekt interiérů: RotaGroup a.s.
Projektant: RotaGroup a.s.
Generální dodavatel: SYNER
Realitní kancelář (není povinné): Colliers

Popis projektu

 Panattoni hlásí do soutěže unikátní a moderní projekt Panattoni Park Pilsen West II – budova Shape Corp., jelikož je v souladu s dlouhodobou strategií Panattoni Go Earthwise. Moderní hala splňuje nejpřísnější požadavky v rámci mezinárodní ekologické certifikace BREEAM New Construction a aspiruje na nejvyšší hodnocení – stupeň Outstanding. Na budově jsou nainstalovány fotovoltaické panely, ke splachování se využívá dešťová voda. V okolí je zázemí pro cyklisty, krytá stání pro kola nebo hmyzí hotel.

Původní brownfield, na kterém Panattoni Park Pilsen West II stojí, má bohatou průmyslovou historii. V blízkosti lokality se dříve nacházel důl na černé uhlí Krimich I. Těžilo se zde v letech 1867 až 1935, kdy byla těžba přenesena na nově otevřený důl Krimich II v Tlučné. Starý důl pak sloužil k čerpání vody a zásoboval vodou i město Nýřany a osadu Pankrác. Původně důl patřil těžaři JUDr. Pankrácovi, od něj jej převzaly Škodovy závody v Plzni. Ve dvacátých letech 20. století zde plzeňská Škodovka postavila tepelnou elektrárnu, která zásobovala elektřinou plzeňskou Škodovku, město Nýřany, ale i muniční továrnu a důl Ziegler. Objekty bývalé šachty a elektrárny byly od roku 1971 postupně přebudovávány na potravinářský závod Likona Nýřany, který fungoval do 90. let minulého století.

Jsme velmi rádi, že území bývalého brownfieldu opět ožívá v průmyslovou výrobu, protože takové využití lokality dává největší smysl.

Technické informace

Druh stavby: novostavba na zelené louce/brownfieldu
Zahájení stavby: 03/2022
Ukončení stavby: 03/2023
Kolaudace: 03/2023
Prodejní plocha nemovitosti: 36 400 m²
Zastavěná plocha36 400 m²
Celková plocha balkonů, teras, zahrádek: 17 411 m²
Parkovací stání v nemovitosti: 0
Parkovací stání mimo objekt: 323
Garážové stání: 0
Třída PENB: B

Enviromentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): 

V procesu certifikace – BREEAM New Construction 2016 v nejvyšší úrovni Outstanding.

Použité environmentální technologie v projektu, které snižují dopad budovy/projektu na životní prostředí: 

Moderní hala splňuje přísné požadavky v rámci ekologické certifikace BREEAM New Construction a aspiruje na jedno z nejvyšších hodnocení – stupeň Excellent. Na budově jsou nainstalovány fotovoltaické panely, využívá tepelná čerpadla nebo splachování dešťovou vodou. V okolí je zázemí pro cyklistiku, krytá stání pro kola nebo hmyzí hotel. Původní brownfield, na kterém Panattoni Park Pilsen West II stojí, má bohatou průmyslovou historii. V blízkosti lokality se dříve nacházel důl na černé uhlí Krimich I. Těžilo se zde v letech 1867 až 1935, kdy byla těžba přenesena na nově otevřený důl Krimich II v Tlučné. Starý důl pak sloužil k čerpání vody a zásoboval vodou i město Nýřany a osadu Pankrác. Původně důl patřil těžaři JUDr. Pankrácovi, od něj jej převzaly Škodovy závody v Plzni. Ve dvacátých letech 20. století zde plzeňská Škodovka postavila tepelnou elektrárnu, která zásobovala plzeňskou Škodovku, město Nýřany, ale i muniční továrnu a důl Ziegler. Objekty bývalé šachty a elektrárny byly od roku 1971 postupně přebudovávány na potravinářský závod Likona Nýřany, který fungoval do 90. let minulého století.

Využití obnovitelných zdrojů v projektu (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): 

Byla provedena studie pasivního designu, která podporuje přijetí konstrukčních opatření, jež snižují spotřebu energie v budovách, související emise uhlíku a minimalizují závislost na aktivních službách budov. Spotřeba primární energie se oproti výchozímu stavu snížila o 24,99 %. Míra emisí CO2 v budově se snížila o 32,84 % oproti výchozímu stavu. Veškerá spotřeba energie v budově je přesně měřena na sekundární bázi, což poskytuje nejen okamžitý přehled o spotřebě a případných poruchách zařízení, ale také umožňuje nájemcům platit pouze za skutečně spotřebovanou energii. V případě, že je v budově pouze jeden nájemce, poskytuje podrobné dílčí měření přesný přehled o prostoru/technologii s největší spotřebou energie a nástroj pro optimalizaci. Na staveništi byl zaveden Plán odpadového hospodářství s cílem minimalizovat množství odpadu obecně a maximalizovat podíl recyklovatelných toků odpadu, přičemž přibližně 87,6 % odpadu bylo odkloněno od skládkování. Byly použity recyklované agregáty. Generální dodavatel provozuje systém environmentálního managementu a získal certifikát ISO 14001. Generální dodavatel přijal přísné podmínky, které stanovují, jak se chovat odpovědně během celého procesu výstavby a jak snížit dopad stavebního procesu na životní prostředí.

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): 

Budova je vybavena energeticky úspornými systémy vytápění a chlazení. Toto vytápění a chlazení využívá moderní technologie s vysokou energetickou účinností, což znamená, že minimalizuje ztráty energie a snižuje náklady na provoz. Vytápění a chlazení: Topný systém v kanceláři a v hale, který byl instalován tak, aby splňoval požadavky na vytápění a ohřev vody v budově, má velmi nízkou úroveň emisí NOx. Administrativní vestavba je vytápěna pomocí kondenzačních kotlů na zemní plyn. Teplá voda v administrativní vestavbě je připravována v nepřímotopných zásobnících. Hala je pak vytápěna plynovými infrazářiči a plynovými teplovzdušnými jednotkami. V hygienickém zázemí jsou pak elektrické přímotopy. Kvalita vnitřního ovzduší: Pro zajištění dobré kvality vnitřního ovzduší byla změřena úroveň celkových těkavých organických sloučenin (TVOC) a koncentrace formaldehydu uvolňovaného z vnitřních povrchových úprav a vybavení, které splňují přísné požadavky BREEAM. Byly instalovány výrobky s nízkým obsahem celkových těkavých organických látek. Větrání admin. vestavby je nucené, jednotky jsou se ZZT. Kanceláře a další prostory v administrativních vestavbě jsou chlazené multisplitovými systémy. Větrání haly je zajištěno přirozeně / odtahem vzduchu ventilátory. Studie tepelného komfortu pomohla optimalizovat pohodu nájemníků. Vnější žaluzie hrají klíčovou roli v regulaci teploty, což umožňuje snižovat spotřebu energie potřebné k chlazení v letních měsících. Větrací systém je navržen tak, aby zajistil optimální tepelný komfort pro pracovníky v budově. Hluk: Hladiny vnitřního a vnějšího hluku byly změřeny a splňují požadavky přísnější než národní legislativa. Osvětlení: Všechna vnější a vnitřní světla v hale a administrativní části jsou vysoce účinná LED. Umělé osvětlení v kancelářských prostorách je instalováno s minimálním řídicím modulem pro 4 pracovní prostory. To má pozitivní vliv na snížení nákladů na světelnou energii, protože jsou osvětleny pouze aktuálně obsazené pracovní prostory.

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? 

Systém hospodaření s dešťovou vodou a šedou vodou je navržen tak, aby minimalizoval spotřebu pitné vody. V této budově byl instalován unikátní systém na odvod dešťové vody, který snižuje spotřebu pitné vody v budově. Hlavní přívod vody je vybaven systémem detekce úniků vody. Byla instalována zařízení pro regulaci průtoku, která regulují přívod vody do jednotlivých prostor WC, a pomáhají tak minimalizovat úniky vody a plýtvání ze sanitárních armatur v případě netěsnosti. Denní spotřeba pitné vody se oproti výchozímu stavu snížila o úžasných 66,02 %. Aplikovanými systémy se snižuje zátěž na místní vodní zdroje a zajišťuje udržitelný provoz. Odlučovače ropných látek jsou klíčovým prvkem pro zachycení dešťové vody z manévrovacích a parkovacích ploch. Tím se zabraňuje znečištění vodních toků a zlepšuje kvalita povrchových vod. Všechny materiály byly vybrány s ohledem na jejich potenciál a dopad na udržitelnost. Upřednostňovány byly materiály z ekologických zdrojů. Přibližně 14 % instalovaných materiálů má certifikát ISO 14001, BES nebo FSC. Mnoho materiálů má environmentální prohlášení o výrobku. Veškeré dřevo použité na projektu bylo legálně vytěženo a legálně obchodováno. 

Budova je vybavena energeticky úspornými systémy vytápění a chlazení. Toto vytápění a chlazení využívá moderní technologie s vysokou energetickou účinností, což znamená, že minimalizuje ztráty energie a snižuje náklady na provoz. Vytápění a chlazení: Topný systém v kanceláři a v hale, který byl instalován tak, aby splňoval požadavky na vytápění a ohřev vody v budově, má velmi nízkou úroveň emisí NOx. Administrativní vestavba je vytápěna pomocí kondenzačních kotlů na zemní plyn. Teplá voda v administrativní vestavbě je připravována v nepřímotopných zásobnících. Hala je pak vytápěna plynovými infrazářiči a plynovými teplovzdušnými jednotkami. V hygienickém zázemí jsou pak elektrické přímotopy. Kvalita vnitřního ovzduší: Pro zajištění dobré kvality vnitřního ovzduší byla změřena úroveň celkových těkavých organických sloučenin (TVOC) a koncentrace formaldehydu uvolňovaného z vnitřních povrchových úprav a vybavení, které splňují přísné požadavky BREEAM. Byly instalovány výrobky s nízkým obsahem celkových těkavých organických látek. Větrání admin. vestavby je nucené, jednotky jsou se ZZT. Kanceláře a další prostory v administrativních vestavbě jsou chlazené multisplitovými systémy. Větrání haly je zajištěno přirozeně / odtahem vzduchu ventilátory. Studie tepelného komfortu pomohla optimalizovat pohodu nájemníků. Vnější žaluzie hrají klíčovou roli v regulaci teploty, což umožňuje snižovat spotřebu energie potřebné k chlazení v letních měsících. Větrací systém je navržen tak, aby zajistil optimální tepelný komfort pro pracovníky v budově. Hluk: Hladiny vnitřního a vnějšího hluku byly změřeny a splňují požadavky přísnější než národní legislativa. Osvětlení: Všechna vnější a vnitřní světla v hale a administrativní části jsou vysoce účinná LED. Umělé osvětlení v kancelářských prostorách je instalováno s minimálním řídicím modulem pro 4 pracovní prostory. To má pozitivní vliv na snížení nákladů na světelnou energii, protože jsou osvětleny pouze aktuálně obsazené pracovní prostory.

Počet plánovaných nájemců, zasmluvněné nájemce, velikost pronajaté plochy a dominantní odvětví/segment nájemců: 

Shape Corp., 36 400 , přední výrobce komponentů pro automobilový průmysl

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch): 

Na střeše objektu je navržena FVE. Obvodový plášť je sendvičový s tepelnou izolací z nehořlavé minerální vlny. V administrativním vestavby je doplněný z vnitřní strany předsazenou stěnou s obkladem ze sádrokartonových desek a izolace z minerální vlny. Výplně otvorů jsou plastové s izolačním dvojsklem. Vstupní dveře jsou hliníkové s tepelnou izolací. Střešní plášť navržen jako jednoplášťové sedlové střechy s tepelnou izolací z minerální vaty. Ve střeše jsou zasazeny světlíky. Pro tuto budovu je navíc jedinečná vnitřní posilovna, jídelna a venkovní otevřený prostor s místy k sezení a odpočinku, který je určen pro uživatele budovy, aby se jim usnadnil přístup k místním službám. Existence těchto zařízení snižuje environmentální, sociální a ekonomické dopady vyplývající z dalších cest a zvyšuje pohodu uživatelů budovy. Pracovníci mohou využívat systém sdílení automobilů. Speciálních 16 parkovacích míst vyhrazených pro uživatele sdílených automobilů je výhodně umístěno u vchodu do budovy. Uživatelé budovy tak přispívají ke snížení emisí CO2 ze silniční dopravy spojené s provozem budovy. Pro uživatele budovy, kteří dojíždějí do práce na kolech, je k dispozici kompletní zázemí – například venkovní stojany na 40 kol v přístřešku vybaveném umělým osvětlením. Pro bezpečné uložení cyklistického oblečení jsou připraveny uzamykatelné skříňky a k dispozici jsou oddělené pánské a dámské umývárny a toalety.

Financování

Název financující banky: Investiční skupina AEW Logistis
Financování pomocí Green Bonds: Ne
Cena za m²
Celková investice do projektu (není povinné):
Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m² (prodej a pronájem):