Estate Awards

Nominace projekt: Panattoni Park Teplice South

Kategorie

Industriální/logistický projekt roku

Základní informace

Název projektu: Panattoni Park Teplice South
Adresa projektu: Hostomice Mlýnská
Web projektu: accolade.eu/cs/park/34/park-teplicesouth
Developer / Investor: Panattoni/Accolade
Architekt: RotaGroup a.s.
Architekt interiérů:QPlanS s.r.o.
Projektant: RotaGroup a.s.
Generální dodavatel: IMOS Brno
Realitní kancelář (není povinné):

Popis projektu

Park Teplice South vznikl na místě bývalého brownfieldu po sklárnách Kavalier a prošel celkově čtyřmi fázemi výstavby. Výstavba začala sanacemi areálu v roce 2021, poslední etapa byla dokončena v první polovině roku 2023.  Poslední etapa byla dokončena v první polovině roku 2023. Se svými 32 484 m2 je průmyslovým prostorem vhodným pro logistiku, výrobu i skladování. Okolí parku nabízí také kvalifikovanou pracovní sílu v důsledku dlouhé průmyslové tradice, vyšší nezaměstnanosti a velkého množství obyvatel. Park aspiruje na certifikaci udržitelného přístupu BREEAM New Construction na úrovni “Excellent”, která se řadí k druhé nejvyšší úrovni této certifikace..

Technické informace

Druh stavby: novostavba na zelené louce/brownfieldu
Zahájení stavby: 01/2021
Ukončení stavby: 09/2023
Kolaudace: 09/2023
Prodejní plocha nemovitosti: 36 614 m²
Zastavěná plocha31 923,2 m²
Celková plocha balkonů, teras, zahrádek: 
Parkovací stání v nemovitosti: 0
Parkovací stání mimo objekt: 141 OA, 10 NA
Garážové stání
Třída PENB: B

Enviromentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): 

Celá hala o velikosti 32 500 metrů čtverečních aspiruje na prestižní hodnocení „Excellent“ v rámci ekologické certifikace BREEAM New Construction 2016.

Použité environmentální technologie v projektu, které snižují dopad budovy/projektu na životní prostředí: 

Panattoni Park Teplice South je dalším příkladem využití chátrajícího brownfieldu. V rámci tohoto projektu jsme úspěšně završili plánovanou revitalizaci a sanaci slavných skláren Kavalier, které byly neodmyslitelně spjaty se zdejší lokalitou. Celková plocha areálu o ploše zhruba 100 000 metrů čtverečních tak opět plně nalézá smysluplné využití, jež pomůže ekonomicky celému regionu. Projekt je navíc daleko více šetrný k životnímu prostředí než původní sklárna. V rámci sanací a demolic základů původního areálu bylo použito velké množství původních materiálů, a to jak v rámci hrubých terénních úprav, tak i zakládání stavby. Na střeše objektu se nyní připravuje FVE. V rámci areálu jsou dále využity například i odlučovače ropných látek, které zabraňují možným kontaminacím okolí v rámci zasakování dešťových vod. Areál je připojen na vlastní čistírnu odpadních vod, nijak tedy nezasahuje to možných kapacit městyse Hostomice rezervovaných pro rezidenční rozvoj. V areálu jsou umístěny dvě retenční nádrže, které slouží pro zasakování přečištěných dešťových vod v místě jejich dopadu. V okolí areálu bylo doplněno velké množství zeleně v podobě stromů, keřů a lučních záhonů místních druhů. Pro větší rozvoj biodiverzity je areál obohacen i broukovištěm, dále se uvažuje i o doplnění včelích úlů.

Využití obnovitelných zdrojů v projektu (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): 0%

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): 

Obvodový plášť se skládá ze sendvičových panelů s tepelnou nehořlavou izolací z minerální vaty. Stejná minerální vata je použita i ve střešním plášti, díky čemuž jsou minimalizovány tepelné ztráty budovy. Střešní plášť je navíc opatřen bílou PVC folií, která minimalizuje zadržování tepla a nedochází tak díky ní k vytváření tepelných ostrovů. Hala je vytápěna pomocí plynových infrazářičů SAHARA v hale, v kancelářích pak pomocí klimatizace (split units). V celé budově, v hale i kancelářích, je osazeno pouze LED osvětlení, a to včetně pohybových čidel. Na budově i v technické infrastruktuře v areálu jsou navíc instalovány detekce úniku (např. u pitné vody), zabraňuje se tak případnému plýtvání. Pro zaměstnance dojíždějících do práce na kole jsou v areálu doplněny i přístřešky se stojany na kola.

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? 

Plánuje se využití FVE na střeše haly.

Počet plánovaných nájemců, zasmluvněné nájemce, velikost pronajaté plochy a dominantní odvětví/segment nájemců: 

Sanitino s.r.o. – logistika sanitární techniky – 9 300 m2

Damco Czech republic, s.r.o. – skladování baterií do elektromobilů – 14 500 m2

Exyte Technology CZ s.r.o. – výroba produktů pro tzv. čistá prostředí budov – 6 350 m2

Raben Logistics Czech s.r.o. – logistika – 2 400 m2

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch): 

Sanitino s.r.o. – část dokončené haly užívá český prodejce sanitární techniky Sanitino, který převzal prostory o velikosti 5 800 metrů čtverečních na konci roku 2022. Na začátku letošního roku proběhlo rozšíření těchto prostor na celkových 9 300 metrů čtverečních. Poloautomatická hala vyniká nejnovějšími logistickými technologiemi a neobvyklým řešením se třemi patry. To umožňuje maximalizovat skladovací prostor, a tudíž zefektivnit a zrychlit proces balení a expedice zboží.

Damco Czech republic, s.r.o. patřící pod skupinu Maersk – Kromě skladování a balení baterií zahrnují služby ve speciálním skladu i hloubkovou kontrolu kvality baterií, jejich nabíjení, ale i další služby s přidanou hodnotu v rámci dodavatelských řetězců pro automobilový průmysl. Nový sklad je vybaven celou řadou bezpečnostních prvků, které zaručují nejvhodnější a nejbezpečnější manipulaci s bateriemi pro elektromobily. Hala je z bezpečnostních důvodů rozdělena do čtyř na sobě nezávislých oddělení. Sklad je opatřen kamerami pro termální monitorování či speciálním sprinklerovým systémem. V případě spuštění sprinklerového systému je prosto navíc opatřen zábranami proti úniku vody, je tedy vyloučena jakákoliv kontaminace přímého okolí.

Exyte Technology CZ s.r.o. je světovým lídrem v oblasti vývoje, projektování a dodávek hightech zařízení. V nové průmyslové zóně vyrábí produkty pro čistá prostředí tzv. clean room. Tyto produkty se používají především v Evropě v halách pro výrobu polovodičových zařízení (mikročipů). Nové prostory pro výrobu nabídnou v příštích dvou letech až 200 nových kvalifikovaných pracovních míst. Jde o investici v celkové výši více než 20 milionů eur. 

Raben Logistics Czech s.r.o. – Společnost Raben obsadila celkově 2 500 metrů čtverečních pronajímatelné plochy pro účely skladování a logistiky.

Financování

Název financující banky: ČSOB/ Unicredit Bank
Financování pomocí Green Bonds: Ne
Cena za m²:  
Celková investice do projektu (není povinné): cca 30 000 000 EUR 
Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m² (prodej a pronájem):