Estate Awards

Nominace projekt: Panattoni Park Týniště

Kategorie

Industriální / logistický projekt roku

Základní informace

Název projektu: Panattoni Park Týniště
Adresa projektu: 517 21 Týniště nad Orlicí
Web projektu: panattonieurope.com
Developer / InvestorPanattoni (Panattoni Czech Republic Development s.r.o.) / DRFG
Architekt: Rota Group a.s.
Architekt interiérů
Projektant: Goldbeck Bau s.r.o.
Generální dodavatel: Goldbeck Bau s.r.o.
Realitní kancelář (není povinné): Space Brokers s.r.o., 108 AGENCY, a.s

Popis projektu

Dlouhodobý nedostatek kapacit v průmyslových zónách a v Královehradeckém kraji se potkal s rozšířením parku v Týništi nad Orlicí, kde vznikly dvě nové moderní haly o velikostech 16 000m2 a 9900 m2. Panattoni Park Týniště je zcela ideální areál, a to nejenom díky moderním technologiím v halách, ale také dobrou dopravní obslužností, což nájemci ocení zejména v rychlejší distribuci. Prostory jsou koncipovány jako multi-user sklad. Logistické haly jsou postaveny podle nejnovějších standardů a cílí na splnění mezinárodní certifikace BREEAM New Construction, která komplexně posuzuje ekonomickou, sociální a environmentální udržitelnost budovy. V budovách jsou instalovány nejmodernější skladové technologie a počítá se s využitím manipulační techniky na lithium-iontové baterie. 8 000 m2 ve větší hale si nyní pronajal společnost C.S.CARGO, jenž má k dispozici celkem 10 000 paletových míst. Ve skladu vybaveném nejmodernější technikou bude probíhat vykládka zboží dovezeného z výroby, jeho třídění, balení a odeslání či rozvoz podle požadavků zákazníků společnosti Jindřich Valenta – Concept. Dalších 8000 m2 skladové plochy s kapacitou 14.500 paletových míst a 144 m2 kanceláří využije nájemce Dachser. Firma bude poskytovat služby kontraktní logistiky. Posledním a nejnovějším nájemcem parku je český výrobce kol Totem Bikes, ten obsadil prostory o celkové velikosti 9 900 m2, přičemž 9 300 m2 bude tvořit výrobní hala a zbylých 600 m2 kanceláře. Skladovací část haly začal nájemce využívat od září a výroba elektrokol započne na konci letošního roku.

Technické informace

Druh stavby: Novostavba
Zahájení stavby: Q4/2021
Ukončení stavby: Q3/2022
Kolaudace: Q3/2022
Celková plocha nemovitosti: 25900 m²
Zastavěná plocha: 25900 m²
Parkovací stání v nemovitosti: Ne
Parkovací stání mimo objekt: Ano
Garážové stání: Ne
Třída PENB: C

Uveďte získané environmentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): Projekt cílí na certifikaci BREEAM New Construction na úrovni Very Good.

Využití obnovitelných zdrojů v projektů (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): 85 % hmotnosti stavebního a demoličního odpadu (který nebyl klasifikován jako nebezpečný, mimo ornice a zeminy) bylo zpracováno jinak než uložením na skládku.

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): V budově je zavedeno zónování osvětlení v kancelářích (max. 4 pracovní místa na jeden vypínač). Všechny navržené výrobky a stavební materiály splňují požadavky na nízkou hladinu koncentrace těkavých organických látek (VOC) a hlavní použité materiály mají prohlášení o ochraně životního prostředí. Energie využívá inteligentní systém vnitřního i venkovního LED osvětlení – Podrobné podružné měření spotřeb energií. Vybrané stavební materiály prošly výběrem s přihlédnutím k ekologii a udržitelné výstavbě. Řada materiálů má některý z certifikátů ISO 14001, BES či FSC i environmentální prohlášení o produktu EPD (Environmental Product Declaration). Energetický management: Všechna vnější i vnitřní světla v hale a administrativní části jsou vysoce účinná LED. Umělé osvětlení v kancelářských prostorách je instalováno s minimálním řídicím modulem pro 4 pracovní prostory. To má pozitivní vliv na snížení nákladů na světelný výkon, protože svítí pouze aktuálně obsazené pracovní prostory. Přiměřeně velká a otevíratelná okna zajišťují optimální přístup čerstvého vzduchu a denního světla. Studie tepelného komfortu pomohla optimalizovat pohodu nájemníků. Venkovní žaluzie zajišťují velmi dobrý tepelný komfort a současně výrazně šetří energii chlazení. epelný komfort a současně výrazně šetří energii chlazení.

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? Popis systému hospodaření s šedou a dešťovou vodou; popis prvků kvalitního vnitřního prostředí (způsob zajištění správného větrání, správných teplot v létě a v zimě, kvalitního osvětlení, akustické pohody, zónování prostorů budovy atd.): V budově jsou použity nízkoemisní kotle – suché emise Nox < 56 mg/kWh 90% spotřeby energie je podružně měřeno pro každý energetický zdroj a funkční celek samostatně – chlazení, vytápění, VZT, osvětlení, zásuvky, venkovní osvětlení, technologie nájemce s funkčním dálkovým odečtem a vyhodnocováním. Ve skladovacích prostorech mezi regály jsou nainstalovaná pohybová čidla, která šetří elektrickou energii.

Uveďte nájemce, velikost pronajaté plochy a oblast výroby (není povinné): C.S.CARGO (8000 m2) – ve skladu vybaveném nejmodernější technikou bude probíhat vykládka zboží dovezeného z výroby, jeho třídění, balení a odeslání či rozvoz podle požadavků zákazníků společnosti Jindřich Valenta – Concept. Dachser (8000 m2) – společnost poskytuje služby kontraktní logistiky. Totem Bikes (9900 m2) – český výrobce kol, jenž využívá halu pro skladování a výrobu elektrokol.

Víceúčelový objekt (účel v % z celkové plochy: kanceláře / maloobchod / volný čas / veřejné plochy): Neuvedeno

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch): Budova splňuje požadavky na snížení svítivosti reklamy (max. 600 CD/m2) a noční útlum venkovního osvětlení. Zdroje chladu mají nízký GWP (méně než 1000) a mají instalovanou detekci úniku chladiva, obsah chladiva na jeden okruh je pod 6 kg. Spotřeba vody pro doplňování testovací vody pro chlazení sprinklerových čerpadel je v budově minimalizována – například vracením vody zpátky do nádrže.

 

Financování

Název financující banky: Neuvedeno
Ostatní (vlastní) zdroje: DRFG, investiční skupina
Cena za m²: Neuvedeno
Celková investice do projektu (není povinné): Neuvedeno

Doplňující informace

Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m² (prodej a pronájem): Neuvedeno