Estate Awards

Nominace projekt: Rekonstrukce budovy Beta (Urbanity Campus Tachov)

Kategorie

Rekonstrukce roku

Základní informace

Název projektu: Rekonstrukce budovy Beta (Urbanity Campus Tachov)
Adresa projektu: Oldřichovská 1437, Tachov
Web projektu: urbanity.cz/cz/kampus/urbanity-kampus-tachov
Developer / Investor: URBANITY
Architekt: Studio Komplits
Architekt interiérů:
Projektant: Studio Acht
Generální dodavatel: URBANITY Development a.s.
Realitní kancelář (není povinné):

Popis projektu

Urbanity Campus Tachov je městským brownfieldem, který prošel rozsáhlou revitalizací doplněnou o novou výstavbu v rámci stavebních proluk nezabírající ornou půdu. Jedná se o první nemovitostní projekt v České republice, který byl oceněn mezinárodní prestižní certifikaci BREEAM Communities určenou pro udržitelné městské čtvrti. V rámci regionu CEE projekt obdržel nejvyšší dosažené ohodnocení. V celosvětovém měřítku se jedná o jediný rozsáhlý projekt s převažující výrobní funkcí, který tuto certifikaci získal.
Výrobní tradice tohoto výrobního kampusu sahá do roku 1967, kdy byly postaveny haly Alfa a Beta. Namísto energeticky nákladné demolice těchto budov Urbanity udržitelným způsobem prodloužila jejich životnost a zajistila nepřerušený výrobní provoz dotčených klientů. Samotný areál se skládá nejen z průmyslových budov, ale nabízí také širokou škálu souvisejících služeb a inovativních technických řešení, které představují nový standard výrobního prostředí s důrazem na architekturu a místní komunitu, plně v souladu s dlouhodobou ESG strategií skupiny Urbanity.
Předností kampusu je jeho snadná dostupnost pro lokální zaměstnance, kteří nemusí za prací cestovat velké vzdálenosti. Areál se nachází 1 km vzdušnou čarou od náměstí, zastávka MHD a dálkového autobusu je přímo před vrátnicí, kampus má přímé napojení na cyklostezku, vlaková stanice je vzdálená 400 m. To výrazně snižuje emisní stopu, prašnost i hluk z dopravy. Projekt naplňuje principy města krátkých vzdáleností.
Pro podporu zdravého životního stylu jsou před každou budovou k dispozici stojany na kola a nejen zaměstnanci mohou v kampusu využívat preventivních služeb závodního lékaře. Na podzim roku 2022 byla přímo v kampusu otevřena dětská skupina. Zároveň byla zahájena komplexní rekonstrukce multifunkčního objektu s cílem obnovit další občanskou vybavenost, jako je krátkodobé ubytování hotelového typu, stravovací a společenské zařízení s venkovní terasou, kavárna, prodejna potravin, fitness, bankomat a další prvky. Budoucí rozvoj zahrnuje vytvoření 3,5 ha lesoparku přístupného veřejnosti.

Technické informace

Druh stavby: částečná rekonstrukce
Zahájení stavby: 06/2020
Ukončení stavby: 08/2022
Kolaudace: 08/2022
Prodejní plocha nemovitosti: 10 484 m²
Zastavěná plocha: 10 484 m²
Celková plocha balkonů, teras, zahrádek:
Parkovací stání v nemovitosti: 0
Parkovací stání mimo objekt: 48
Garážové stání: 0
Třída PENB: A

Enviromentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): BREEAM Communities level Excellent – 1. projekt v ČR, nejvyšší ocenění v regionu CEE, 1. projekt na světě s převládající výrobní funkcí; BREEAM 

Použité environmentální technologie v projektu, které snižují dopad budovy/projektu na životní prostředí: 

Systém rekuperačního výměníku pro zpětné získávání tepla vznikajícího při výrobním procesu nájemce pokrývá 100% spotřeby TUV a 70% spotřeby tepla z vytápění. Větrání i příjemný dostatek přirozeného denního světla ve výrobních prostorech zajišťují automaticky otvíratelné pásové světlíky, které jsou vyrobeny z matriálů s velmi nízkou tepelnou propustností tepla v zimním období, a navíc s iR a UV složkou zabraňující přehřívání vnitřních prostor v letním období. Ekologické hospodaření zadržující dešťovou vodu v místní krajině je zajištěno průlehy kolem budovy, retenční nádrží, suchým poldrem a zatravňovacími rošty na všech parkovacích stáních. Administrativně-sociální vestavky jsou osazeny otevíratelnými hliníkovými okny s trojsklem. Systém rekuperačního výměníku pro zpětné získávání tepla vznikajícího při výrobním procesu nájemníka pokrývá 100% spotřeby TUV a 70% spotřeby tepla z vytápění.

Využití obnovitelných zdrojů v projektu (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): 

40% spotřeby energeticky náročného výrobního procesu nájemce je pokryto z výroby elektřiny ze střešní fotovoltaické elektrárny. Vzniklo tak decentralizované propojení výroby z obnovitelných zdrojů se spotřebou energie na jednom místě.

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): 

Systém zpětného využití odpadního tepla z výrobních procesů pro vytápění a ohřev TUV je ve výrobním prostoru pro dny extrémních mrazů doplněn o podstropní nízkoemisní vytápění s řízenou rekuperací společně s funkcí nočního vychlazování v letním období.

Větrání i příjemný dostatek přirozeného denního světla ve výrobních prostorech zajišťují automaticky otvíratelné pásové světlíky, které jsou vyrobeny z matriálů s velmi nízkou tepelnou propustností tepla v zimním období, a navíc s iR a UV složkou zabraňující přehřívání vnitřních prostor v letním období. Administrativně-sociální vestavky jsou osazeny otevíratelnými hliníkovými okny s trojsklem. 

Systém Měření a Regulace s chytrou nadstavbou řídí a kontroluje jednotlivé spotřeby technologií a umožňuje online optimalizaci energetických toků v reálném čase, jejich kontrolu, reportování i predikci budoucího chování.

S důrazem na dlouhou životnost, udržitelnost a snadnou údržbu byla nad rámec norem zateplená obálka v rozsahu všech výplní, fasády, střešního pláště za použití inovativního způsobu kotvení podtlakovým způsobem, Pro kontrolu funkčnosti souvrství jsou ve skladbě zakomponovány speciální vlhkostní čidla HUM-ID, která dokáží detekovat zvýšenou vlhkost a přesně lokalizovat eventuální defekt.

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? 

Ekologické hospodaření zadržující dešťovou vodu v místní krajině je zajištěno průlehy kolem budovy, retenční nádrží, suchým poldrem a zatravňovacími rošty na všech parkovacích stáních. Projekt disponuje stavebním povolením pro zajištění 100% dodávky pitné vody z vlastních podzemních vrtů.

Vybrané části fasád jsou ozeleněny, aby zajistily teplotní regulaci okolí a zamezily vzniku tepelných ostrovů. Tomu také napomáhá intenzivní zeleň v rámci celého kampusu – provedení využívá striktně lokální druhovou skladbu bez použití exotických nebo místně nevyhovujících rostlin. V areálu jsou vyhrazeny prostory pro chráněné zvířecí druhy, ve spolupráci s místní Střední průmyslovou školou byly vyrobeny budky pro ptactvo či hmyzí hotely. 

 

Přímo u budovy jsou umístěny stojany pro kola, v rámci kampusu jsou rozmístěny lavičky a zóny pro relaxaci.

Uveďte počet plánovaných nájemců, zasmluvněné nájemce, velikost pronajaté plochy a dominantní odvětví/segment nájemců: 

Formy Tachov – 6 902 m² – česká výroba a servis vstřikovacích forem, Amalthea Electronics – 2 574 m² – švýcarský výrobce elektrických a telekomunikačních zařízení

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch):

Střešní fotovoltaická elektrárna je doplněná o velkokapacitní bateriové úložiště pro akumulaci přebytků a vykrývání spotřebních špiček, vše je propojené s nabíjecími stanicemi pro elektroauta. V kampusu je rozvedena lokální 5G síť, která je vyžadována nájemci s vysokým poměrem automatizace a robotizace výroby.

Financování

Název financující banky: Česká spořitelna
Financování pomocí Green Bonds: Ne
Cena za m²: neuvádí
Celková investice do projektu (není povinné):neuvádí
Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m²:neuvádí