Estate Awards

Nominace projekt: Sázava Logistics Park

Kategorie

Industriální/logistický projekt roku

Základní informace

Název projektu: Sázava Logistics Park
Adresa projektu: Ostředek č. p. 203, 204, 205 a 206, PSČ: 257 24
Web projektu: sazavalogistics.cz
Developer / Investor: Eudi Real ze skupiny UDI Group
Architekt: Hlaváček & Partner
Architekt interiérů: 
Projektant: Hlaváček & Partner
Generální dodavatel: Syner
Realitní kancelář (není povinné):

Popis projektu

Areál Sázava Logistics Park vznikl přímo na sjezdu z D1 u Ostředku. Kamiony tak nemusí zajíždět na žádnou silnici nižších tříd, což je pro okolní obce velká výhoda. S přilehlými obcemi developer velmi úzce spolupracuje, Ostředek firma při stavbě částečně plynofikovala, podporuje tamní komunitu v Ostředku i Sázavě finanční podporou hasičů, dětské skupiny i sportu pro děti. Areál nabízí 50 tisíc m2 ploch, je plně obsazený. Ve čtyřech halách má své provozy třídírna WEDO, Nagel Group, Marimex a Emons. Unikátní je v areálu hospodaření s dešťovou vodou. Z největší střechy dešťovou vodu firma upravuje na kvalitu pitné vody – 3/4 areálu tak zásobuje pitná voda z dešťovky, kterou firma vyrábí přímo v úpravně v areálu. Dalším zdrojem je voda z vrtů na pozemku, z hlediska vodních zdrojů tak jde o ostrovní řešení. V areálu jsou dvě úpravny a čistička odpadních vod a celá řada opatření pro biodiverzitu. Developer usiluje o vybudování solární elektrárny na střechách, ale nebylo mu to umožněno s ohledem na stav sítě v okolí, střechy jsou tak alespoň částečně zelené. Do areálu skupina investovala jednu miliardu korun.

Technické informace

Druh stavby: novostavba na zelené louce/brownfieldu
Zahájení stavby: 01/2021
Ukončení stavby: 05/2023
Kolaudace: 05/2023
Prodejní plocha nemovitosti: 50 000 m²
Zastavěná plocha: 50 000 m²
Celková plocha balkonů, teras, zahrádek: 
Parkovací stání v nemovitosti
Parkovací stání mimo objekt: 189
Garážové stání
Třída PENB: B

Enviromentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): BREEAM

Použité environmentální technologie v projektu, které snižují dopad budovy/projektu na životní prostředí: 

Zaměřili jsme se na hospodaření s vodou – kde jako jediní v republice dešťovou vodu ze střech upravujeme na kvalitu pitné vody – 3/4 areálu tak zásobujeme pitnou vodou z dešťovky, kterou vyrábíme přímo v naší úpravně v areálu. Dalším zdrojem je voda z vrtů na pozemku, z hlediska vodních zdrojů tak jde o ostrovní řešení. V areálu jsou dvě úpravny a čistička odpadních vod. Kromě vody je velkou výhodou kvalita použitých materiálů, která zajišťuje minimální tepelné ztráty díky izolaci minerální vatou ve střešním i obvodovém plášti, fotovoltaika nám nebyla umožněna s ohledem na kapacitu přenosové sítě v okolí, střechy jsou tedy alespoň částečně zelené, na pozemku je 40 tisíc upravených zelených ploch, vysadili jsme 100 nových stromů, je zde velké množství prvků pro biodiverzitu – broukoviště, čmelíny, ptačí budky, pískové přesypy atd. atd.

Využití obnovitelných zdrojů v projektu (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): 0%

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): 

Kromě všeho výše zmíněného, měření a regulace, management svícení umožňující dálkový přístup pro správu a v jeho rámci ve dvou halách sofistikovaný systém od Zumtobel s pohybovými čidly, vzdálená vizualizace z hlediska vytápění – topné médium plyn, dálkový odečet elektro, vodoměrů plynoměrů

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? 

viz nahoře

Počet plánovaných nájemců, zasmluvněné nájemce, velikost pronajaté plochy a dominantní odvětví/segment nájemců: 

4 nájemci, areál byl plně obsazen dávno před dokončením – WEDO 9 700 m² – třídírna zásilek pro ČR a Slovensko, Marimex 11 000 m² centrální sklad pro ČR, Emons 5 800 m² sklad pro Čechy, Nagel Group 19 300 m² sklad potravin pro Čechy

Víceúčelový objekt (účel v % z celkové plochy: kanceláře / maloobchod / volný čas / veřejné plochy): : Logistické haly s kancelářskými vestavky, sociálním zařízením

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch): 

Velmi vysoký standard, inovací je především zcela unikátní hospodaření s vodou.

Financování

Název financující banky: Komerční banka
Financování pomocí Green Bonds: Ano
Cena za m²: 15 000 Kč
Celková investice do projektu (není povinné): 1 000 000 000 Kč
Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m² (prodej a pronájem): 5-6 eur