Estate Awards

PŘIHLASTE SVŮJ PROJEKT

Podmínky pro zařazení do soutěže:
Do soutěže mohou být přihlášeny pouze projekty, které se nachází na území České republiky. Všechny přihlášené projekty musí být dokončené mezi listopadem 2020 a listopadem 2022 (v době uzávěrky přihlášek do soutěže může být nemovitost v procesu kolaudačního řízení). Projekt se může přihlásit opakovaně, pokud nezískal ocenění v předchozích ročnících. Termín odevzdání přihlášek je 15. 10. 2022. Specifikace přesných kritérií jsou uvedeny v přihlášce. Metodiku soutěže najdete zde.

Cena přihlášky projektu do jedné kategorie činí 8000 Kč.
Všechny projekty jsou automaticky přihlášeny do kategorií: Absolutní vítěz Estate Awards, Cena za udržitelnost a ekologii, Cena za veřejný prostor a urbanismus.

Kategorie

Základní informace

Technické informace

Financování

Doplňující informace