Estate Awards

PŘIHLASTE SVŮJ PROJEKT

Podmínky pro zařazení do soutěže:
Do soutěže mohou být přihlášeny pouze projekty, které se nachází na území České republiky. Všechny přihlášené projekty musí být dokončené mezi listopadem 2020 a listopadem 2022 (v době uzávěrky přihlášek do soutěže může být nemovitost v procesu kolaudačního řízení). Projekt se může přihlásit opakovaně, pokud nezískal ocenění v předchozích ročnících. Termín odevzdání přihlášek je 15. 10. 2022. Specifikace přesných kritérií jsou uvedeny v přihlášce. Metodiku soutěže najdete zde.

Cena přihlášky projektu do jedné kategorie činí 8000 Kč při objednávce do 31. 8. 2022.
Cena přihlášky projektu do jedné kategorie po 1. 9. 2022 činí 9500 Kč.
Všechny projekty jsou automaticky přihlášeny do kategorií: Absolutní vítěz Estate Awards, Veolia Cena za udržitelnost a ekologii, Cena za veřejný prostor a urbanismus.

Kategorie

Základní informace

Technické informace

Financování

Doplňující informace