Estate Awards

Nominace projekt: Clubco

Kategorie

Komerční projekt roku: Office

Základní informace

Název projektu: Clubco
Adresa projektu: Vlněna 5
Web projektuwww.clubco.cz
Developer / InvestorCTP
Architekt: Bart Vos, Václav Hlaváček a Studio acht
Architekt interiérů: N/A
Projektant: CTP
Generální dodavatel: CTP
Realitní kancelář (není povinné): 

Popis projektu

Evropský průmyslový developer CTP otevřel v centru Brna moderní coworkingové centrum Clubco. V kancelářském areálu Vlněna CTP nabízí 2 tisíce metrů čtverečních sdílených kanceláří s kapacitou přes dvě stovky míst. Celková investice do výstavby Clubca ve Vlněně přesáhla 50 milionů korun. Clubco cílí na propojování velkých a středních firem se start-upy a freelancery. Odlišit se chce technologickými vychytávkami, originálním designem, unikátní architekturou či rozmanitými možnostmi členství.
Coworkingové centrum Clubco, které se nachází v budově C brněnského business parku Vlněna, sestává z jednoho podzemního a dvou nadzemních podlaží, které dohromady poskytují 2 tisíce metrů čtverečních ploch, 19 kanceláří, kapacitu 222 pracovních míst a z toho téměř 160 míst v kancelářích, přes 60 pro hot desky a fixed desky. Tyto prostory jsou určeny pro střední a menší firmy, ale také nadnárodní společnosti, které již v areálu sídlí a coworking by mohli využívat jejich pracovníci, kteří se podílí například na dočasných projektech.
Clubco se může pyšnit unikátním architektonickým konceptem, který vznikl v mezinárodní spolupráci holandského designéra Barta Vose a týmu známého architekta Václava Hlaváčka z českého Studia acht, který se podílel také na realizaci dalších business parků CTP. Interiéry zasedacích místností jsou -pro kancelářské prostředí- netradičně vyzdobeny graffiti od známého umělce Michala Škapy.
Nové coworkingové centrum nabízí různé druhy pracovního zázemí od chillout boxů, zasedacích místností s hi-tech vybavením až po dvě venkovní terasy a eventové prostory s ozvučením. Všichni nájemci mají přístup k venkovním plochám, které obklopují kanceláře a oddych mohou najít v kavárně od lokálně oblíbené pražírny Rebelbean nebo využívat všech výhod zázemí proslulého byznys parku Vlněna.

Technické informace

Druh stavby: Novostavba
Zahájení stavby: 11/2019
Ukončení stavby: 01/2021
Kolaudace: 01/2021
Celková plocha nemovitosti: 2000
Zastavěná plocha: 2000
Parkovací stání v nemovitosti: Ano
Parkovací stání mimo objekt: Ano
Garážové stání: Ano
Třída PENB: B

Uveďte získané enviromentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): BREEAM

Využití obnovitelných zdrojů v projektů (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): Dle PENB 0%, pro vytápění se však po určitou část roku bude využívat systém chlazení v reverzibilním režimu jako tepelné čerpadlo vzduch-voda a bude tedy využívat energie okolního prostředí.

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): Pro vytápění je využito teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií. Teplá voda je následně využita v indukčních jednotkách pro úpravu teploty vzduchu sloužícího k vytápění prostor. Budova je centrálně větrána upravovaným vzduchem. Centrální vzduchotechnické jednotky slouží k přívodu, odvodu, chlazení i vlhčení vzduchu přiváděného i odváděného. VZT jednotky jsou vybaveny zpětným získáváním tepla, vodním ohřívačem, adiabatickým vlhčením a také integrovaným zdrojem chladu, který v zimním období pracuje v režimu tepelného čerpadla. Větrané prostory jsou vybaveny čidly teploty rosného bodu, které jsou napojeny na MaR systém budovy, aby nedošlo k přivádění vody o nižší teplotě, než je teplota rosného bodu čidla. V případě, že je teplota odváděného vzduchu před ZZT vyšší než teplota nasávaného vzduchu, je primárně využito rotačního kola ZZT pro ohřev. Další systémy (vodní ohřev/TČ) se využijí až v případě, že je teplota přívodního vzduchu stále nižší než teplota přiváděného vzduchu do prostoru. Pro chlazení je využit venkovní vzduchu, dokud je jeho teplota nižší než teplota požadovaného přiváděného vzduchu. V případě, že je teplota venkovního vzduchu vyšší než požadovaná teplota přiváděného vzduchu, je pro chlazení využito tepelné čerpadlo.

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? Popis systému hospodaření s šedou a dešťovou vodou; popis prvků kvalitního vnitřního prostředí (způsob zajištění správného větrání, správných teplot v létě a v zimě, kvalitního osvětlení, akustické pohody; zónování prostorů budovy atd.): Pro vytápění se po určitou část roku využívá systém chlazení v reverzibilním režimu jako tepelné čerpadlo vzduch-voda, tedy je využívaná energie okolního prostředí.

Uveďte nájemce, velikost pronajaté plochy a oblast výroby (není povinné): Coworkový prostor 

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch): Vzduch v budovách je distribuován pomocí indukčních jednotek; jsou instalovány solenoidové ventily.

Financování

Název financující banky: CTP nebude zveřejňovat
Ostatní (vlastní) zdroje: CTP nebude zveřejňovat
Cena za m²: Cena závisí na členství v Clubcu, ne na metrech
Celková investice do projektu (není povinné): 50 000 000

Doplňující informace

Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m² (prodej a pronájem):Cena závisí na členství v Clubcu, ne na metrech