Estate Awards

Nominace projekt: Rezidence U Boroviček

Kategorie

Rezidenční projekt roku: Do 30 jednotek (včetně)

Základní informace

Název projektu: Rezidence U Boroviček
Adresa projektu: U Boroviček, č.p. 1434/13 a 1434/15, 163 00 Praha 17
Web projekturezidenceuborovicek.lexxusnorton.cz
Developer / InvestorAND Rezidence U Boroviček s.r.o.
Architekt: Podlipný Sladký architekti s.r.o.
Architekt interiérů: N/A
Projektant: Podlipný Sladký architekti s.r.o.
Generální dodavatel: AND Construction s.r.o.
Realitní kancelář (není povinné): LEXXUS a.s.

Popis projektu

Nebyli jste dlouho v Řepích? Zavítejte do Aktivního lesoparku Řepy! Ještě před rokem a půl jste mohli z vyhlídkové věže s tobogánem shlížet na příležitostné parkoviště či odkladiště nepotřebného. Dnes tu můžete zažít příjemnou energii společné zahrady projektu Rezidence U Boroviček. Jaký je to projekt? Komorní. Rodinný. Citlivě zasazený mezi původní vilovou zástavbu a obklopený ze všech stran zelení. Každý z 23 bytů disponuje vlastní terasou, balkonem nebo předzahrádkou a díky společné zahradě můžete kdykoliv nerušeně relaxovat uprostřed zeleně, včetně borovic samozřejmě. Pod architektonickou studií i realizačním projektem domu je podpis architektonické kanceláře Podlipný Sladký Architekti s.r.o., zahradu jsme svěřili ateliéru Flera. Byty o velikosti 1+kk až 4+kk vynikají vysokými standardy vybavení jako je podlahové vytápění, velkoformátová dlažba, kvalitní sanita nebo dřevěné, třívrstvé, celoplošně lepené podlahy. Součástí rezidence jsou podzemní garáže, sklepy, příprava na dobíjení elektromobilů ale také technologie na využívání solární energie a zadržování dešťové vody. Součástí projektu je i realizace zahrady, kde nechybí posezení, gril s připraveným a naplněným zásobníkem na dřevo a i několik těch borovic a boroviček, aby tak nejen ulice samotná ale i projekt dostál svému jménu.

Technické informace

Druh stavby: Novostavba
Zahájení stavby: 05/2020
Ukončení stavby: 07/2021
Kolaudace: 07/2021
Celková plocha nemovitosti: 1560
Zastavěná plocha: 870
Parkovací stání v nemovitosti: Ano
Parkovací stání mimo objekt: Ano
Garážové stání: Ano
Třída PENB: B

Uveďte získané enviromentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): Žádné

Využití obnovitelných zdrojů v projektů (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): V projektu je využita energie z ostrovní střešní fotovoltaické elektrárny pro ohřev teplé vody. Podíl dodané obnovitelné energie z FV panelů vůči celkové dodané energii je cca 8%.

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení):

Vytápění:  Zdrojem tepla pro teplovodní vytápění a ohřev TV v objektu je objektová plynová kotelna s 2 nástěnnými kondenzačními kotli Geminox THRs 50 o jmenovitém tepelném výkonu 45,5 kW zapojenými do kaskády s ekvitermní regulací teploty topné vody.
Bytové jednotky bytového domu jsou vytápěny teplovodně pomocí podlahového vytápění.


Ohřev teplé užitkové vody:
Ohřev teplé užitkové vody je zajišťován v akumulačním nepřímotopném zásobníkovém ohřívači o objemu 900 l . Na přívodu studené vody je před zásobníkem TV HRS 900 v kotelně realizován elektrický předehřev TV pomocí fotovoltaických panelů instalovaných na ploché střeše objektu.


Chlazení:
Chlazení bytů v 3.NP je navrženo jako přímé, systémem miniVRF (FUJITSU). Pro každý byt je navržena samostatná kondenzační jednotka VRF o max. chladícím výkonu 12,1 kW, umístěná na podstavci na střeše. V obytných místnostech jsou pod stropem instalovány nástěnné chladící jednotky.
Ovládání: individuálně dálkovým IR ovladačem.


Větrání:
Bytové větrání je zajištěno otevíravými okny, která jsou vybavena větracími štěrbinami v okenním rámu. Nárazové nucené větrání koupelen, WC a komor je navrženo jako podtlakové – lokálními bytovými 4-rychlostními ventilátorky s možností trvalého chodu.

Vlhčení:
Není navrženo.


Osvětlení:
Osvětlení ve společných prostorách domu je navrženo a provedeno pomocí LED zdrojů.

 

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? Popis systému hospodaření s šedou a dešťovou vodou; popis prvků kvalitního vnitřního prostředí (způsob zajištění správného větrání, správných teplot v létě a v zimě, kvalitního osvětlení, akustické pohody; zónování prostorů budovy atd.): Je realizována ostrovní střešní fotovoltaická elektrárna s celkovým výkonem 5,6 kWp. Získaná elektrická energie slouží k předehřevu teplé užitkové vody. V kotelně jsou tři střídače, které přemění stejnosměrné napětí na střídavé a napájí elektrické topné spirály v předehřívači teplé užitkové vody.
Dešťové vody ze střechy bytového domu jsou svedeny do akumulačních nádrže o objemu 12,0 m3 a jsou využívány pro zálivku zeleně na pozemku pomocí automatického závlahového systému. Z akumulační nádrže je proveden bezpečnostní přepad do areálové dešťové kanalizace a následně do vsakovací galerie situované severně od objektu bytového domu pod parkovacími stáními. Vsakovací galerie je navržena s plochou vsakování 92 m2, retenční objem je 55 m3. Do přípojky jednotné kanalizace je zaústěn pouze bezpečnostní přepad ze vsakovací galerie.
Hygienické bytové větrání je zajištěno pomocí větracích štěrbin v okenním rámu v každé obytné místnosti a pomocí víceotáčkových odtahových bytových ventilátorů s trvalým chodem.
Zajištění správných teplot v létě a zimě je zajištěno pomocí podlahového vytápění. Pro zajištění tepelné pohody uvnitř bytů bylo výhodně využito kombinace masivního stěnového nosného systému domu s velkou tepelnou setrvačností a kvalitně zatepleného fasádního pláště objektu s tloušťkou tepelné izolace 200 mm. Orientace obytných místností s velkými prosklenými výplněmi na jižní fasádě umožňuje maximalizaci solárních zisků v chladném období. Pro zajištění tepelné stability v letním období jsou na oknech všech obytných místností instalovány předokenní žaluzie.
Akustické vlastnosti mezibytových konstrukcí jsou zajištěny návrhem dostatečně masivních nosných konstrukcí – železobetonových stropů s minimální tloušťkou 200 mm a mezibytových stěn z monolitického železobetonu tloušťky minimálně 240mm nebo zdiva z vápenopískových cihel tloušťky 240mm. Akusticky chráněné místnosti bytů jsou od všech ostatních obytných místností téhož bytu odděleny zdivem z vápenopískových cihel tloušťky minimálně 115 mm. Veškeré dělící konstrukce splňují normové požadavky na vzduchovou neprůzvučnost.

 

Uveďte nájemce, velikost pronajaté plochy a oblast výroby (není povinné):

Administrativa: KKCG Group 9.437 m2, SAZKA Group 7.556 m2, Volkswagen Financial Services 3.319 m2, Pražská vodohospodářská společnost 2.633 m2, MM&C 1.100 m2, IGT Czech Republic 618 m2 – Retail: LIDL 1.415 m2, dm drogerie 525 m2, Pepco 482 m2, Heineken Šalanda 435 m2, Knihy Dobrovský 405 m2, BIKERO 375 m2, Datart/ETA 352 m2, Komerční banka 144 m2

Víceúčelový objekt (účel v % z celkové plochy: kanceláře / maloobchod / volný čas / veřejné plochy), není povinné: N/A

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch):

Žádné

Financování

Název financující banky: Česká spořitelna a.s.
Ostatní (vlastní) zdroje: stejně jako u ostatních projektů
Cena za m²: 95 000 Kč bez DPH
Celková investice do projektu (není povinné): 

Doplňující informace

Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m² (prodej a pronájem): 110 000 Kč bez DPH