Estate Awards

Nominace projekt: Clubco

Kategorie

Komerční office projekt roku

Základní informace

Název projektu: Clubco
Adresa projektu: Vlněna 5, 602 00, Brno
Web projektu: www.clubco.cz  
Developer / InvestorCTP Invest, spol. s r.o.
Architekt: Václav Hlaváček, Studio Acht
Architekt interiérů: Václav Hlaváček, Studio Acht a Bart Vos, Vos Interieur
Projektant: CTP Invest, spol. s r.o.
Generální dodavatel: CTP Invest, spol. s r.o.
Realitní kancelář (není povinné):

Popis projektu

Nejmodernější coworkingový prostor v samém srdci Brna
 s klubovou atmosférou, atraktivními designovými prvky a špičkovou IT infrastrukturou. To je Clubco, coworking v areálu business parku Vlněna. Prostor pro úspěšné freelancery, startupy i malé a střední firmy. Být jeho součástí znamená svézt se na vlně brněnského podnikatelského boomu a proplétat se s lidmi, kteří mají co říct.

Technické informace

Druh stavby: Novostavba
Zahájení stavby: 2020
Ukončení stavby: 2022
Kolaudace: 2022
Celková plocha nemovitosti: 4000 m²
Zastavěná plocha: 4000 m²
Parkovací stání v nemovitosti: Ano
Parkovací stání mimo objekt: Ne
Garážové stání: Ano
Třída PENB: B

Uveďte získané environmentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL):  BREEAM In Use Excellent

Využití obnovitelných zdrojů v projektů (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): Dle PENB 0%; pro vytápění se však po určitou část roku bude využívat systém chlazení v reverzibilním režimu jako tepelné čerpadlo vzduch-voda a bude tedy využívána energie okolního prostředí.

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): Pro vytápění je využito teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií. Teplá voda je následně využita v indukčních jednotkách pro úpravu teploty vzduchu sloužícího k vytápění prostor. Budova je centrálně větrána upravovaným vzduchem. Centrální vzduchotechnické jednotky slouží k přívodu, odvodu, chlazení i vlhčení vzduchu přiváděného i odváděného. VZT jednotky jsou vybaveny zpětným získáváním tepla, vodním ohřívačem, adiabatickým vlhčením a také integrovaným zdrojem chladu, který v zimním období pracuje v režimu tepelného čerpadla. Větrané prostory jsou vybaveny čidly teploty rosného bodu, které jsou napojeny na MaR systém budovy, aby nedošlo k přivádění vody o nižší teplotě, než je teplota rosného bodu čidla. V případě, že je teplota odváděného vzduchu před ZZT vyšší než teplota nasávaného vzduchu, je primárně využito rotačního kola ZZT pro ohřev. Další systémy (vodní ohřev/TČ) se využijí až v případě, že je teplota přívodního vzduchu stále nižší než teplota přiváděného vzduchu do prostoru. Pro chlazení je využit venkovní vzduchu, dokud je jeho teplota nižší než teplota požadovaného přiváděného vzduchu. V případě, že je teplota venkovního vzduchu vyšší než požadovaná teplota přiváděného vzduchu, je pro chlazení využito tepelné čerpadlo.

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? Popis systému hospodaření s šedou a dešťovou vodou; popis prvků kvalitního vnitřního prostředí (způsob zajištění správného větrání, správných teplot v létě a v zimě, kvalitního osvětlení, akustické pohody, zónování prostorů budovy atd.): Pro vytápění se po určitou část roku využívá systém chlazení v reverzibilním režimu jako tepelné čerpadlo vzduch-voda, tedy je využívaná energie okolního prostředí.

Uveďte nájemce, velikost pronajaté plochy a oblast výroby (není povinné): Různorodé portfolio nájemců – freelanceři, start-upy, malé a středné firmy

Víceúčelový objekt (účel v % z celkové plochy: kanceláře / maloobchod / volný čas / veřejné plochy): 91% kanceláře, 8% eventový prostor

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch): Vzduch v budovách je distribuován pomocí indukčních jednotek; jsou instalovány solenoidové ventily.

Financování

Název financující banky: Neuvedeno
Ostatní (vlastní) zdroje: Neuvedeno
Cena za m²: Neuvedeno
Celková investice do projektu (není povinné): Neuvedeno

Doplňující informace

Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m² (prodej a pronájem): Neuvedeno