Estate Awards

Nominace projekt: Green Port Strašnice

Kategorie

Technologické řešení roku real estate

Základní informace

Projekt/budova, kde bylo řešení implementováno: Green Port Strašnice
Dodavatel řešení: JRD Real Estate
Web projektu: www.jrd.cz
Investor: JRD Real Estate

Popis projektu

Projekt Green Port Strašnice je pasivní, udržitelný rezidenční areál se 156 zdravými byty a více než 900 m2 zelených střech. V projektu je kladen velký důraz na nakládání s dešťovou vodou a zdravé vnitřní prostředí, které je díky vysokému standardu VZT se smartboxy a ovládáním přes web/aplikaci uživatelsky přívětivé a vysoce úsporné. Projekt svými technologiemi a opatřeními pomáhá snižovat energetickou spotřebu, zadržovat a využívat dešťovou vodu.

Technické informace

Oblast, které se řešení týká: Hospodaření s vodou + Vzduchotechnika

Měsíc a rok dokončení projektu: 10/2022 

Popis implementovaného technologického řešení a použitých technologií

Dešťová voda se svádí do velké podzemní nádrže o objemu 35 tisíc litrů, díky čemuž se zpomaluje odtok do městské kanalizace. Nashromážděnou vodou je možné zalévat přilehlou zeleň, k čemuž slouží vývody na fasádě ve vnitrobloku. Zde se dá na dešťovou vodu napojit. Dále zasakování dešťových srážek v místě dopadu umožňuje distanční dlažba s většími spárami či plocha pro příjezd hasičů. 

Velmi promyšlené jsou také technologie VZT, které lze ovládat přes web či aplikaci a přináší tak uživatelům maximální úsporu a komfort. Díky nucenému větrání s rekuperací tepla se daří v bytě držet po celý rok příjemnou teplotu a topná sezóna je tak v bytech výrazně kratší než ve standardních budovách . Další zajímavou aplikací je chytrá domácnost SOMFY, která umožňuje vzdáleně přes aplikaci ovládat vytápění, žaluzie a přijímat poplach z kouřového čidla.

Finanční přínos řešení pro provoz budovy (vyčíslení snížení spotřeby energie, vody proti srovnatelné budově; vyčíslení snížení provozních nákladů proti srovnatelné budově; potenciál vyšších tržeb díky přidané hodnotě technologického řešení):

Kromě úspor, které vznikají zachycením a využitím úspory vody, značnou úsporu přináší také nadstandardní vzduchotechnika. Úsporu zaručuje i standardní otopný systém s výměníkem PTas, kde je neustálý monitoring hlavních větví a hlavního kalorimetru pro hlídání celkového příkonu, což znamená optimalizaci stálých plateb teplárnám.

 

Další potenciální úspory přináší samostatné ekvitermní řízení více a méně osluněných bytů. Každý objekt má zdvojené stoupačky, kdy jedna obsluhuje byty orientované na sever a východ, druhá na jih a západ s tím, že možné do bytů, které jsou více ohřívané sluníčkem v zimě pouštět méně teplou vodu.

Přínos řešení v podobě nových produktů a služeb (popis nových produktů a služeb, které lze díky řešení nabídnout uživatelům budovy, nebo externím subjektům (např. provozovateli distribuční soustavy, provozovateli CZT):

Zmíněné technologie pro uživatele budovy neznamenají žádnou další dodatečnou zátěž. Řešení pro zadržování a využívání dešťové vody je prakticky bezúdržbové, systémy VZT se snadno ovládají a jejich revizi zajišťují vždy kvalifikované osoby. Uživatel tak pouze profituje z úspor, ale zvýšenou zátěž v podobě provozu nepociťuje.

 

Tak jako uživatel nastavuje VZT vzdáleně, i dodavatel a správce mají servisní vzdálený přístup. Takže mnohé zásahy do nastavení VZT je možné dělat vzdáleně – to je rovněž úspora času a lidských sil.

Ostatní přínosy implementovaného řešení (evnironmentální dopad, dopad na komfort uživatelů, přínos pro věřejnost mimo budovu):

Projekt Green Port Strašnice je skvělým příkladem rezidenčního areálu, který je nejen udržitelný, pasivní a šetrný k přírodě, ale také urbanisticky zapadá do centra města. Díky konstruktivní spolupráci s investorem sousedního projektu vznikla moderní polobloková struktura jednotného architektonického rázu. 

Kromě výše zmíněných vychytávek pro maximalizaci úspor energií a vody je také vhodné zmínit maximální využití přírodních materiálů, 900 m2 zelených střech a dalších zelených ploch. Za zmínku stojí také občanská vybavenost v parteru, lavičky i v jeho veřejné části či stojany pro kola (rekola point). Pomyslnou třešničkou na dortu jsou pak ptačí budky pro hnízdění rorýsů umístěné na fasádě jednotlivých domů.

Získané certifikace díky technologickému řešení (např. LEED, BREEAM atd.): Ne

Inovativnost technologického řešení (oproti standardnímu řešení dostupnému na trhu):

Bydlení s výborným tepelným, akustickým i světelným komfortem, které ale zároveň co nejméně zatíží přírodu není na realitním trhu standardem. Projekt svými technologiemi a opatřeními pomáhá snižovat energetickou spotřebu, zadržovat a využívat dešťovou vodu, omezovat přehřívání zástavby, rozšiřuje městskou zeleň, podporuje zachování biodiverzity.

Financování

Celkové náklady na investici (TCO – investice + provoz po dobu životnosti): 

Odhadovaná návratnost investice v letech:

Způsob financování: zdroje investora

Název: Green Port Strašnice