Estate Awards

Nominace projekt: Port7

Kategorie

Komerční office projekt roku

Základní informace

Název projektu: Port7
Adresa projektu: Pod Dráhou 1637, 170 00 Praha 7 Holešovice
Web projektu: https://www.skanska.cz/co-delame/development/komercni-development/aktualni-projekty/Port7/
Developer / Investor: Skanska Property Czech Republic, s.r.o.
Architekt: DAM.architekti, s.r.o.
Architekt interiérů: DAM.architekti, s.r.o. (mimo prostory kancelářských nájemců)
Projektant: AED project, a.s.
Generální dodavatel: Skanska, a.s.
Realitní kancelář (není povinné): 

Popis projektu

Port7 je víceúčelový projekt zahrnující administrativu, maloobchodní prostory, volnočasové aktivity a gastronomii. Byl postaven v letech 2021–2023 mezi Nádražím Praha-Holešovice a břehem Vltavy.
Projekt je příkladem úspěšné konverze chátrajícího brownfieldu (bývalé továrny na prefabrikované panely u Trojského mostu) v novou pulsující část Prahy. Záměrem investora, společnosti Skanska, bylo plně v souladu se snahou MČ Praha 7 revitalizovat břeh řeky a zpřístupnit jej široké veřejnosti.
Podle architektonického návrhu studia DAM.architekti vyrostly v rámci projektu Port7 celkem 3 administrativní budovy, které od svého dokončení v 3/2023 nabízí 35 642 m2 prvotřídních komerčních ploch. Mezi jednotlivými budovami je piazzetta Port7, kde budou otevřeny obchody, restaurace, kavárny, bistra a provozovny drobných služeb.
Součástí projektu je velkorysý téměř dvouhektarový veřejný prostor. Parkově upravená zeleň s promenádou podél řeky již slouží k odpočinku, procházkám a setkávání s přáteli.

Technické informace

Druh stavby: novostavba na zelené louce/brownfieldu
Zahájení stavby: 01/2021
Ukončení stavby: 03/2023
Kolaudace: 03/2023
Prodejní plocha nemovitosti: 36 000 m² (čistá nájemní plocha)
Zastavěná plocha: 6 645 m²
Celková plocha balkonů, teras, zahrádek:  1 200 m²
Parkovací stání v nemovitosti: 262
Parkovací stání mimo objekt: 4
Garážové stání: 0
Třída PENB: B

Enviromentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL):

Port7 je v certifikačním procesu na nejvyšší úroveň LEED Platinum (ve verzi v4), do konce roku 2023 proběhne certifikace WELL a WELL Health & Safety Rating. Projekt má zpracovanou ESG strategii, pro všechny prostory je zpracovaný ESG Report + je hotové hodnocení z hlediska EU Taxonomie.

Použité environmentální technologie v projektu, které snižují dopad budovy/projektu na životní prostředí:

Energetický management: Všechny budovy komplexu Port7 A, D, E jsou dle PENB v klasifikační třídě B a jsou zároveň v souladu s požadavky EU taxonomie v části: The Primary Energy Demand, úspora primární neobnovitelné energie překračuje požadavky EU taxonomie, požadováno je min 10 %, Port7 spoří nad 20 %. Technologie jsou dimenzovány tak, aby splňovaly požadavky vycházející z českých technických norem, požadavků na úspory z certifikace LEED a zajištění kvality vnitřního prostředí dle certifikace WELL. Návrh vychází ze zpracovaného energetického modelu. Ten například určil použití dvoj- nebo trojskel na fasádních panelech. Budova je řízená systémem MaR, který se stará o spínání a vypínání jednotlivých technologií, například světla se vypínají dle denní doby, vzduchotechnika pouští více vzduchu, pokud je v místnosti vysoká koncentrace CO2. 100% kapacity energie za 2023 je zasmluvněno z obnovitelných zdrojů se zárukou o původu.
Vodní hospodářství: Použití úsporných zařizovacích předmětů (toalety, sprchové hlavice, vodovodní baterie včetně kuchyňských). Opět soulad s EU taxonomií. Záchyt dešťové vody, využívání zachycené vody pro závlahu. Úspora vody dle LEED v4 BD+C: CS je 43 %.

Využití obnovitelných zdrojů v projektu (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): 100%

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení):

Technologie jsou dimenzovány tak, aby splňovaly požadavky vycházející z českých technických norem, požadavky na úspory z certifikace LEED a zajištění kvality vnitřního prostředí dle certifikace WELL. Budova je řízená systémem MaR, který se stará o spínání a vypínání jednotlivých technologií, např. světla se vypínají dle denní doby.

Jaké obnovitelné zdroje se využívají?

Pro budovu byl zpracován energetický model. Ten určil například použití dvoj- nebo trojskel na fasádních panelech. Budova je řízená systémem MaR, který se stará o spínání a vypínání jednotlivých technologií, například světla se vypínají dle denní doby, vzduchotechnika pouští více vzduchu, pokud je v místnosti vysoká koncentrace CO2. 

Hospodaření s vodou:
Úsporné zařizovací předměty (toalety, sprchové hlavice, vodovodní baterie, včetně kuchyňských). Soulad s EU taxonomií:
– 5 l/min pro dřezové baterie.
– 6 l/min pro sprchovou hlavici,
– 2,5/4,0 l/spláchnutí pro toalety, 0,45 l/cyklus pro baterie veřejných záchodů (toalet) – měřený (cyklus 15 s), 1,9/min pro baterie veřejných záchodů (toalet) (neměřené), vodovodní baterie pro invalidy jsou navrženy: 3 l (nízké splachování), 6 l (vysoké splachování), 1,0 l/spláchnutí pro pisoáry.
Záchyt dešťové vody, využívání zachycené vody pro závlahu.

Uveďte počet plánovaných nájemců, zasmluvněné nájemce, velikost pronajaté plochy a dominantní odvětví/segment nájemců:

Skupina Direct (Finanční služby), Scott & Weber Workplaces (Flex Office Operátor), Mazars (Poradenské služby), EPAM Systems (IT), Oční centrum Praha (zdravotnické služby), Manta Tools (IT), Wikov Industry (Strojírenství).

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch):

Veškeré stavebně-technické vybavení v nájemních prostorách musí být v souladu s požadavky nájemce, tak požadavky certifikace WELL a LEED. To má vliv na snížení těkavých látek, nebo snížení spotřeby vody. Světla nad pracovními místy jsou vybavena systémem Daylight control, což vede ke snížení spotřeby elektrické energie. Podpora ekomobility (budou instalovány nabíječky pro elektromobily), na pozemku byla vybudována ve spolupráci s TSK cyklostezka podél řeky.

Financování

Název financující banky: vlastní zdroje
Financování pomocí Green Bonds: Ne
Cena za m²: 1 400 eur/m² EGFA
Celková investice do projektu (není povinné): finální vyúčtování v procesu
Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m²: 16,30-17,00 €/sqm/month + VAT