Estate Awards

Nominace projekt: Rezidence Triangl

Kategorie

Rezidenční projekt roku (do 30 jednotek včetně)

Základní informace

Název projektu: Rezidence Triangl
Adresa projektu: Podveská 28, Brno
Web projektu: www.rezidencetriangl.cz
Developer / Investor
Skupina Impera styl
Architekt: Ing. arch. Michaela Jandová, KUBE s.r.o.
Architekt interiérů: Neuvedeno
Projektant: Ing. arch. Iveta Musilová, Tomáš Vítek
Generální dodavatel: ŽSD, a.s.
Realitní kancelář (není povinné): Neuvedeno

Popis projektu

Objekt je první realizovanou budovou souboru lokality Triangl, obsahující polyfunkční objekty A, B a C. Urbanistické řešení celé lokality je komplexní. Důraz byl kladen na kvalitní řešení veřejných prostranství, zachování maximální míry zeleně a dálkových průhledů do krajiny. Pro lokalitu byl zpracován návrh vegetačních úprav podporující druhovou diverzitu v území. 

Doplněno bylo dětské hřiště a pěší trasy pro zprostupnění území. Objekt má solitérní charakter jednoduchého tvaru rovnostranného trojúhelníku, který má zaoblené hrany. Fasáda objektu je pojednána jednoduše. Bílou plochu zdobí zábradlí ze zlatobéžových plechů s rostlinnými motivy. Ty odkazují na přírodě blízké prostředí městské části Komín. Podlaží v 1.- 6. jsou navržena v jednoduché hmotě, která je nasazena na podzemních garážích. 6.NP je ustupujícím podlažím s jednou jednotkou a terasami, umožňujícími dálkové výhledy. Na boční straně suterénu je pak umístěn vjezd do podzemní garáže. Garáž je umístěna pod úrovní ulice Podveská a opatřena násypem a vegetačním krytem.

Území je zatíženo umístěním v záplavové oblasti řeky Svratky – zasahuje do hladiny stoleté vody – Q100, což je řešeno osazením objektu a návrhem individuálních protipovodňových zábran.

Technické informace

Druh stavby: Novostavba
Zahájení stavby: 02/2020
Ukončení stavby: 05/2022
Kolaudace: 05/2022
Celková plocha nemovitosti: 2265 m²
Zastavěná plocha: 1244 m²
Parkovací stání v nemovitosti: Ano
Parkovací stání mimo objekt: Ano
Garážové stání: Ano
Třída PENB: B

Uveďte získané environmentální a jiné specifikace (LEED, BREEAM, DGNB, BSTool, WELL): Neuvedeno 

Využití obnovitelných zdrojů v projektů (jako % podíl obnovitelné energie z celkové dodané): Neuvedeno

Popis technických systému z hlediska jejich efektivního provozu (vytápění, chlazení, větrání, vlhčení, osvětlení): Objekt je vytápěn kondenzačními plynovými kotli, které splňují požadované emisní limity. Každá jednotka je vybavena regulovatelným systémem. Pro přívod vzduchu je v každé jednotce instalován systém řízeného větrání. Všechna instalovaná svítidla ve společných prostorech a vstupním předprostoru domu jsou v úsporném provedení se zdroji LED.

Jaké obnovitelné zdroje se využívají? Popis systému hospodaření s šedou a dešťovou vodou; popis prvků kvalitního vnitřního prostředí (způsob zajištění správného větrání, správných teplot v létě a v zimě, kvalitního osvětlení, akustické pohody, zónování prostorů budovy atd.): Kvalitní vnitřní prostředí je řešeno návrhem a orientací domu vzhledem ke světovým stranám. Tvar trojúhelníku umožňuje v maximální míře proslunění a osvětlení všech jednotek, všechny pobytové místnosti jsou vybaveny řízeným větráním a regulovaným systémem pro vytápění. Velký důraz je v návrhu objektu kladen na akustické vlastnosti všech konstrukcí, včetně umístění instalačních jader a sociálních zázemí směrem do středu objektu. Po obvodu objektu jsou pak rozmístěny všechny pobytové místnosti s prostornými balkony. Tepelná pohoda v objektu je zajištěna kvalitní tepelnou izolací stěn a výplní otvorů s vysokým tepelným odporem, ochrana před teplem je zabezpečena instalací vnějších žaluzií na všech oknech v domě. Vzhledem k orientaci domu a velikosti prosklených ploch je v zimních měsících zaručen i pasivní solární zisk.

Uveďte nájemce, velikost pronajaté plochy a oblast výroby (není povinné): Neuvedeno

Víceúčelový objekt (účel v % z celkové plochy: kanceláře / maloobchod / volný čas / veřejné plochy): Neuvedeno

Technologické inovace

Technologické inovace (vybavení a standard pronajímaných ploch): Řízené větrání, vnější stínění oken, regulovaný systém vytápění jednotek, kvalitní akustická ochrana.

Financování

Název financující banky: Unicredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Ostatní (vlastní) zdroje: Vlastní zdroje
Cena za m²: Neuvedeno
Celková investice do projektu (není povinné): Neuvedeno

Doplňující informace

Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m² (prodej a pronájem): Neuvedeno