Estate Awards

Podmínky pro zařazení do soutěže:
Do soutěže mohou být přihlášeny pouze projekty, které se nachází na území České republiky. Všechny přihlášené projekty musí být dokončené mezi listopadem 2021 a listopadem 2023 (v době uzávěrky přihlášek do soutěže může být nemovitost v procesu kolaudačního řízení). Projekt se může přihlásit opakovaně, pokud nezískal ocenění v předchozích ročnících. Termín odevzdání přihlášek je 15. 10. 2023. Specifikace přesných kritérií jsou uvedeny v přihlášce.

Cena přihlášky do jedné kategorie je 9000 Kč bez DPH

Všechny projekty jsou automaticky přihlášeny do kategorií: Absolutní vítěz Estate Awards, Cena za udržitelnost a ekologii, Cena za veřejný prostor a urbanismus.

Kategorie

• Technologické řešení roku real estate

Základní informace

Technické informace

Finanční informace:

Fakturační údaje: